Til forsiden

Demenshandlingsplan – initiativ 1: Rettidig udredning af demens

Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for tre af initiativerne i regeringens nationale demenshandlingsplan 2025. Læs her om initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens. 

Som led i demenshandlingsplanen initiativ 1, skal der udvikles et nyt værktøj, som skal være med til at sikre rettidig udredning ved mistanke om demens. Der udvikles et værktøj målrettet praktiserende læger og personale i kommunalt regi – fx demenskoordinatorer. 

Det er målet, at udvikle et værktøj, der har potentiale til at blive standardværktøj i udredningen af mennesker med demens i almen praksis.  

Bedre patientforløb

En rettidig diagnose bidrager til et bedre patientforløb – blandt andet ved, at det giver det pågældende menneske med demens mulighed for at afklare og formulere sine personlige ønsker til den fremtidige pleje og behandling, boligform, økonomi mv. mens handlekompetencen er i behold.

Det er derfor af afgørende betydning, at praktiserende læger samt sundhedsfaglige medarbejdere i kommunalt regi har et validt værktøj, der kan anvendes ved mistanke om demens. 

På nuværende tidspunkt findes en række opsporingsværktøjer, der på forskellig vis har styrker og svagheder i anvendelsen. På baggrund af disse erfaringer udvikles et nyt værktøj, der simpelt og hurtigt kan indikere om videre udredning for demens er nødvendigt.  

Værktøjet skal anvendes ved mistanke om demens og er ikke et værktøj, som skal anvendes til screening i almenbefolkningen.  

Afprøvning af værktøjet er afsluttet med udgangen af 2018. Det nye værktøj kan rekvireres hos Kasper Jørgensen på niels.kasper.joergensen@regionh.dk

Demenshandlingsplan 2025:

I januar 2017 vedtog partierne bag satspuljeaftalen en national demenshandlingsplan. Handleplanen består af 23 initiativer, som samlet skal være med til at styrke indsatsen overfor borgere med demens.
 
Nationalt Videnscenter for Demens (NVD) har fået ansvaret for at gennemføre: 
• Initiativ 1: Værktøj til tidlig opsporing af demens.
• Initiativ 11: Udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser
• Initiativ 18: Forsøg med demensvenlige sygehuse

Senest opdateret: 20. maj 2020