Til forsiden

National demenshandlingsplan 2025

Regeringens nationale demenshandlingsplan 2025 består af i alt 23 konkrete initiativer. Nationalt Videnscenter for Demens har til opgave at realisere initiativ 1, værktøj til tidlig opsporing af demens, initiativ 11 værktøjskasse til patient- og pårørende kurser samt initivativ 18, forsøg med demensvenlige sygehuse. Læs om projekterne her. 
ministerbesoeg_ThyraFrank03_1200.jpg

demenshandleplan_forside_web.jpgDet stigende antal borgere, der rammes af demens, er en af de store udfordringer på sundheds‐ og ældreområdet nu og i de kommende år. Det er begrundelsen for, at regeringen og satspuljepartierne har indgået en politisk aftale om udmøntning af 470 mio. kr. til en national demenshandlingsplan.

Det konkrete indhold af den nationale demenshandlingsplan blev forhandlet på plads i december 2016 og præsenteret ved et lanceringssymposium på Christiansborg i slutningen af januar 2017.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre nationale mål indebærer, at:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  • Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose
  • En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

23 konkrete initiativer

Blandt de 23 konkrete initiativer i handlingsplanen skal Nationalt Videnscenter for Demens varetage tre projekter i form af:

Referencegruppen for Nationalt Videnscenter for Demens er følgegruppe for arbejdet med de tre konkrete initiativer. 

Med demenshandlingsplanen er den økonomiske støtte til Nationalt Videnscenter for Demens blevet gjort permanent med henblik på at understøtte centrets aktiviteter på demensområdet i Danmark.

Senest opdateret: 02. maj 2019