Til forsiden

Til fagpersoner der arbejder på plejecentre

Gode råd til fagpersoner, der kan være med til at skabe tryghed og give omsorg til mennesker med demens, som bor på plejecenter.

Den aktuelle situation med COVID-19-smitte er en stor udfordring for mennesker med demens og personalet på landets plejecentre. COVID-19-epidemien har givet restriktioner i samfundet, og situationen kan give angst og bekymringer hos mennesker med demens, hvilket kan vise sig på forskellige måder.

Mennesker med demens påvirkes også af den ændrede stemning og kan have svært ved at forholde sig til det, de ser og hører i medierne og at adskille dette fra hverdagen på plejehjemmet. De kan også have svært ved at forholde sig til de oplysninger, som de får om situationen fra personalet og andre personer omkring dem.

Beboere på plejecentre kan få besøg af deres pårørende både indendørs og udendørs.
Læs Sundhedsstyrelsen vejledning om forebyggelse af smitte med COVID 19 på plejecentre, bosteder og andre institutioner. 

Lær mere her om Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer og anbefalinger

Også en ny situation for personalet

For personalet er situationen også ny. Vilkårene for omsorgsarbejdet er generelt udfordret og vil afhænge af, om der fx er beboere, der er smittet, eller at personalesituationen gør, at der er mange vikarer på det givne plejecenter. Lederen har en central rolle i forhold til at håndtere de mange udfordringer, som det kan give i hverdagen, og herunder især at omsætte retningslinjerne for håndtering af smittefare på den konkrete afdeling.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Medarbejderne har behov for støtte og opbakning i det daglige arbejde, som i øjeblikket er både forandret og mere kompliceret end vanligt. Det er en svær situation for alle, og som fagperson kan man blive udfordret på at have ressourcer nok til at udføre sit arbejde.

Se Sundhedsstyrelsens informationspakke med forskellige materialer, plakater og tre korte film til ledere og medarbejdere på det kommunale sundheds-, social- og ældreområde.

I denne tid er det ekstra vigtigt at være grundig i forhold til opsporing af symptomer på somatisk sygdom. Mennesker med demens kan have svært ved selv at give udtryk for symptomer, og de er i en særlig risiko for at udvikle delir.

Ideer til at fremme en meningsfuld, tryg og sikker hverdag

Vi håber, at følgende råd kan bidrage til at fremme trivsel i dagligdagen på trods af den nuværende krise:

 • Begræns antallet af medarbejdere, der passer/har kontakt med den enkelte beboer.
   
 • Hjælp beboere med at vaske eller spritte hænder inden måltider, aktiviteter eller anden kontakt med medbeboere.
   
 • Planlæg dagens aktiviteter, så beboere kan samles i mindre grupper end vanligt. Måltider kan fx forskydes i tid, så det er muligt at spise i mindre grupper.
   
 • Støt i forvejen gode bekendtskaber til at mødes to og to med behørig afstand evt. i den enes bolig.
   
 • Understøt og giv mulighed for, at beboere kan kommunikere med pårørende via videosamtale på tablet eller mobil, fx Facetime eller Skype, hvis pårørende ikke har mulighed for at besøge dem.
 • Fortæl pårørende hvordan det er muligt for dem at få mundbind eller andre værnemidler ved besøg på plejecenteret. . Læs myndighedernes retningslinjer for besøg.
 • Forsøg at skabe en så normal hverdag som muligt.

Se flere ideer fra Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Ideer til aktiviteter, som kan foregå med den anbefalede afstand i grupper

 • Højtlæsning, morgensang på DR1 eller P2 eller streaming af gudstjeneste, musik og sang.
   
 • Stolegymnastik/dans i grupper med god afstand mellem stolene.
   
 • Se film, fx Liv i minderne eller disse små filmklip fra Norge

Ideer til individuelle aktiviteter
Betydningen af nærvær og kontakt er endnu større i denne tid, og derfor er det vigtigt med fokus på individuelle aktiviteter, der kan bibringe ro og nærvær. Individuelle aktiviteter kan fx være små stunder med meningsfuld samtale eller små aktiviteter, fx at lytte til kendt, beroligende musik, få fodbad eller en god stund i gyngestolen. Ligeledes er frisk luft og bevægelse med til at fremme trivsel.

Læs Sundhedsstyrelsens ideer til samvær og aktiviteter her.

Senest opdateret: 13. juli 2020