Til forsiden

Sådan kan du tale med borgeren om COVID-19

Mennesker med kognitiv svækkelse kan have svært ved at forstå den aktuelle situation med COVID-19-epidemi. Her kan du finde gode råd om, hvordan du kan forklare situationen og myndighedernes restriktioner og anbefalinger til mennesker med kognitiv svækkelse.

Der er behov for, at personale og fagpersoner, der arbejder i hjemmeplejen og på plejecentre, forklarer COVID-19-situationen på en måde, som mennesker med demens kan forstå.

Det anbefales, at det så vidt muligt er kontaktpersonen og eventuelle afløsere, der i forvejen har en tryg relation til personen med demens, som informerer vedkommende om den aktuelle situation. De kan ud fra deres kendskab til borgeren bedst vurdere hvad, der skal informeres om, og hvordan personen med demens skal informeres med let forståelige budskaber, som gentages så ofte, det er nødvendigt.

Kontaktpersonen kan sortere i fakta og nøjes med at give den information, der er nødvendig og relevant for personen med demens samtidig med, at han eller hun forsøger at informere uden at skabe unødig frygt og usikkerhed.

I det følgende kan du læse, hvordan du kan tilpasse din kommunikation om COVID-19 til personer, der har kognitive funktionstab på grund af demens.  

Skab tryghed og etabler kontakt fra starten
Få øjenkontakt, vær i øjenhøjde og brug personens navn.

Brug et tydeligt kropssprog
Dit kropssprog og din mimik er vigtig for at skabe tillid og tryghed. Vis, hvad der skal foregå.

Vær rolig og tålmodig
Sæt dit tempo ned. Hjernen arbejder langsommere, når man har demens, så nøjes med at sige én ting ad gangen. Gentag informationen flere gange. Bevar roen, og besvar spørgsmål på samme måde hver gang. 

Formulér dig konkret og enkelt:
Vær konkret og udtryk dig enkelt uden detaljer. Sig fx:

Mange danskere er alvorligt syge for tiden. Det smitter.

Jeg bruger handsker og maske. Så undgår jeg at sprede smitte.  

Det er vigtigt, at du vasker hænder ofte. Så undgår du at blive smittet. Jeg hjælper dig med det.  

For de, der har intakt læseevne, kan det være en hjælp at få ovennævnte budskaber skrevet ned og have dem liggende synligt. Dette øger borgerens mulighed for at fastholde og genkalde information. Vær dog opmærksom på, om det skaber unødig frygt og usikkerhed hos personen, hver gang han eller hun genlæser budskaberne.

I stedet for skriftlige budskaber, kan du anvende piktogrammer, fx Sundhedsstyrelsens ”Til dig der er ældre eller kronisk syg”. At bruge piktogrammer, når du forklarer situationen, kan muligvis øge borgerens mulighed for at fastholde og genkalde information. Anvend kun piktogrammer, der er relevante for personen med demens.    

Spørg ind til symptomer på Covid-19
Spørg regelmæssigt ind til symptomer, som fx hovedpine, feber eller andre symptomer. Stil spørgsmål, der kan besvares med ja eller nej. Stil korte spørgsmål, og understøt spørgsmålene med dit kropssprog, fx ved at pege på eller lægge hånden på en given kropsdel. Sig fx: 

Har du ondt her?  (læg hånden på panden)

Vær beroligende
Vær opmærksom på, at selvom man har demens i den svære fase, vil man ofte kunne mærke utrygheden og den frygt, som situationen medfører.

Brug tid på at berolige personen med demens og fortæl, at der er styr på situationen. Lyt til og anerkend personens oplevelser. Vær nøgtern og rolig og afslut samtalen tydeligt. Det kan være en god idé at aflede til en positiv aktivitet eller samtale.

 Få mere generel info om kommunikation og demens her.

Senest opdateret: 01. april 2020