Til forsiden

Demens og COVID-19

Mennesker med demens er en særlig sårbar gruppe, når det gælder COVID-19-epidemien.

COVID-19-epidemien giver anledning til mange ændringer og bekymringer. Og for mennesker med demens er det er en særlig udfordrende tid.

På grund af de svækkede kognitive evner kan mennesker med demens have svært ved at forstå og overskue den aktuelle situation med regler og anbefalinger fra myndighederne. De kan fx have svært ved at følge regler for hygiejne og afstand og kan have svært ved at forstå, at de ikke kan være sammen med deres pårørende på samme måde som før.

Hverdagen har ændret sig. Mennesker med demens kan i denne tid ikke komme i fx dagcentret som vanligt, og det betyder også, at de pårørende ikke får samme aflastning, som de plejer. 

Mennesker med demens modtager muligvis heller ikke de informationer fra myndighederne (Sundhedsstyrelsen og politi), der sendes via e-boks og sms.

Mennesker med demens er særligt sårbare

Mennesker med demenssygdomme har en øget risiko for virusinfektion, herunder COVID-19, fordi de lever med en sygdom i hjernen. Personer med demens er derfor særligt sårbare. De fleste personer med demens er over 65 år. På grund af en højere alder kan mange derfor også lide af andre sygdomme, som i den aktuelle situation let kan blive overset. Dette stiller særlige krav til de forskellige fagfolk, der har kontakt til mennesker med demens og som skal støtte dem til egenomsorg.

Derfor er det særligt vigtigt, at mennesker med demens får den rette hjælp i denne tid, og at der gøres en særlig indsats for at mindske smitterisiko.

Personer med demens har en række særlige udfordringer i denne tid:

  • Personen kan have svært ved at overholde de restriktioner, der udstedes med hensyn til at forhindre smittespredning.
  • Personer kan have svært ved at tage ansvar for egen sundhed og reagerer derfor ikke på tidlige COVID-19-symptomer.
  • Personen kan have svært ved at anvende nye kontaktformer og bliver derfor isoleret.
  • Personen har behov for støtte til at bevare strukturen i hverdagen.
  • Personen får ikke de sædvanlige besøg af familie og netværk og er derfor meget isoleret.

Nedenfor har vi samlet en række gode råd og anbefalinger til fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens.

Læs Sundhedsstyrelsens beskrivelse af personer med øget risiko ved Covid-19.

Læs Sundhedsstyrelsens generelle information til personale i sundheds- og ældresektoren.

Mere viden

Læs forskningsresultater vedrørende sammenhængen mellem Alzheimers sygdom og alvorlig Covid-19-infektion her.

Myndighedernes hotlines

Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.

Der er oprettet to hotlines for medarbejdere og ledere på sundheds-, ældre- og socialområdet:

  • For sundhedsfaglige spørgsmål: Styrelsen for Patientsikkerhed: 70 20 02 66, åben alle dage kl. 9-22
  • For socialfaglige spørgsmål (herunder spørgsmål i relation til fx magtanvendelse): Socialstyrelsen, VISO: 72 42 40 00, åben alle hverdage fra kl. 9-18