Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  21-08-2019

Kære læser

I foråret lancerede vi 'Værktøjskassen - støtte til et liv med demens'. Værktøjskassen indeholder materialer, som kan bruges til kurser og samtalegrupper for pårørende og for mennesker med demens.  

Værktøjskassen er taget flittigt i brug flere steder i landet, og fra i dag er det muligt at bestille trykte udgaver af materialet i vores nye webshop. Læs mere om 'Værktøjskassen - støtte til et liv med demens'.

Har du fået plads på efterårets kurser? 
Flere af efterårets kurser og konferencer er ved at være udsolgt, men du og din kollega kan stadig nå at sikre jer en plads. Se aktuelle kurser og konferencer her.   

Venlig hilsen

Nationalt Videnscenter for Demens

 
 
Brug-af-laegemidler_udgivelse_SST_1200x800.jpg
Informationsmateriale om lægemidler ved demens

Sundhedsstyrelsen har udgivet informationsmateriale om brug af lægemidler ved demens. Materialet henvender sig  primært til plejepersonale, der arbejder med personer med demens og neuropsykiatriske symptomer. 

 
Borgernaer-tekn1200.jpg
Forskningskonference om teknologi og demens

Deltager du på årets forskningskonference om borgernær teknologi og vil præsentere en poster? Så skal du være opmærksom på, at der er deadline for at indsende abstract den 16. september 2019. 

 
ADEX-træning-053_web.jpg
Kan fysisk træning hæmme inflammation ved Alzheimers sygdom?

Resultater fra et dansk studie tyder på, at fysisk træning kan bidrage til at hæmme inflammation i centralnervesystemet ved Alzheimers sygdom.

 
20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
BASIC – et nyt udredningsværktøj for demens

BASIC er et nyudviklet, valideret dansk værktøj til støtte for udredning af demens og mild cognitive impairment (MCI). Værktøjet har væsentligt højere diagnostisk træfsikkerhed end det nuværende standardværktøj MMSE og er desuden hurtigere at anvende. 

 
gruppe_minoritet_1200x800px.jpg
Udviklingen i dødelighed blandt personer med demens

Forskere fra Nationalt Videnscenter for Demens og Center for Registerforskning har ved hjælp af data fra landsdækkende registre undersøgt udviklingen i dødelighed blandt ældre med og uden demens gennem en 20-årig periode.

 
hjernescanning.jpg
Ny vejledning til radiologer

Dansk Neuroradiologisk Selskab har udarbejdet en vejledning til en ensartet beskrivelse af CT- og MR-scanning af hjernen i forbindelse med demensudredning. 

 
ABC_PLeje_forside.jpg
'ABC Demens - pleje og omsorg' opdateres

En ny udgave af den gratis e-learning 'ABC Demens - pleje og omsorg' er på vej. Den nye version af kurset lanceres i slutningen af året og indeholder primært tekniske opdateringer, mens det faglige indhold bevares.

 
piller_pakker_1200px.jpg
Gængse lægemidler knyttet til øget demensrisiko

Lægemidler, der hæmmer signalstoffet acetylkolin (antikolinerge lægemidler), anvendes bredt. Befolkningsundersøgelser viser dog, at langvarig brug af lægemidlerne kan være associeret med øget risiko for udvikling af demens senere i livet.

 
G20Topmoede_demens_OSAKA2019.jpg
G20-ledere sætter fokus på demens

Den 28.-29. juni var G-20 ledere samlet til topmøde i Osaka for at drøfte de vigtigste verdensøkonomiske udfordringer. Topmødet sluttede med en fælles erklæring, hvor demens – for første gang – nævnes specifikt.

 
webshop_frontpage_1200x800.jpg
Ny webshop: Bestil materialer om demens

Fra i dag er det muligt at bestille diverse materialer om demens i videnscentrets nye webshop. Her finder man blandt andet trykte udgaver af alle materialerne i 'Værktøjskassen - støtte til et liv med demens.' Man kan også købe fx Lommeguide, kognitivt screeningsbatteri og en opdateret version af diagnosekriterier for demens. 

 
 

For undervisere.
Tid og sted: 25.-26. sep. i Ringsted
Tilmeldingsfrist: 30. aug.

 
 
 
Bliv ABC Demens-underviser

Få inspiration til din undervisning i ABC Demens.
Tid og sted: 10. okt. i Kbh
Tilmeldingsfrist: 3. sep.

 
 
 
Værktøjskassen - undervisning og støtte til pårørende

For undervisere.
Tid og sted: 12.-13. nov. i Roskilde
Tilmeldingsfrist: 12. sep.

 
 
 
Den forunderlige hjerne

Bliv klogere på hukommelse, sprog og opmærksomhed.
Tid og sted: 28. okt. i Kbh
Tilmeldingsfrist: 18. sep.

 
 
 
Demensfaglig ledelse - kursusforløb for ledere

Metoder og redskaber.
Tid og sted: 6.+7.nov. + 4.dec. i Ringsted
Tilmeldingsfrist: 2. okt.

 
 
 

For plejepersonale på hospitaler.
Tid og sted: 21. nov. i Vejle
Tilmeldingsfrist: 2. okt.

 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook - twitter - LinkedIN 
 
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via vores hjemmeside eller i forbindelse med et af vores arrangementer. Vi anvender CampaignMonitor til at udsende nyhedsbreve - se privatlivspolitik her 

Afmeld nyhedsbrev