Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  02-04-2019

Kære læser

Foråret er kommet og vi glæder os til at tage imod deltagere, udstillere, oplægsholdere og mødeledere fra hele landet, når vi den 23.-24. maj afholder DemensDagene for 20. gang.
   
Du kan fortsat spare penge på deltagergebyret ved at tilmelde dig DemensDagene senest den 23. april kl. 12. Husk at angive, om du også deltager i jubilæumsmiddagen den første aften. 
 

Med venlig hilsen
Nationalt Videnscenter for Demens 

 
 
Demensprisen2019_1600px.jpg
Hvem skal modtage Demensprisen 2019?

Nu kan du indstille en fagperson til Demensprisen 2019. Prisen uddeles af Sundheds- og Ældreministeriet som led i den nationale demenshandleplan og skal anerkende og hylde de mange medarbejdere, der hver dag gør en forskel for mennesker med demens og deres pårørende.  

 
alem_praksis_laege_patient_1200px.jpg
BASIC er et nyt værktøj til udredning af demens

Nationalt Videnscenter for demens har udviklet et nyt værktøj til udredning for demens. Værktøjet har fået navnet BASIC (Brief Assessment of Impaired Cognition) og er målrettet til udredning af demens i almen praksis og på demensudredningsenheder.

 
computer_og_haand_1200px.jpg
Søg støtte til forskning hos Alzheimer-forskningsfonden

Frem til 26. april kan man indsende interessetilkendegivelser til Alzheimer-forskningsfonden, der både yder støtte til basalforskning og til klinisk forskning - herunder forskning i pleje og omsorg samt non-farmakologiske behandlingsprincipper.

 
gruppe_minoritet_1200x800px.jpg
Alzheimer Europe rapport om demens og etniske minoriteter

Alzheimer Europe har netop udgivet en rapport, der beskriver forekomst, diagnosticering, behandling og pleje af personer med demens fra minoritetsgrupper. Rapporten samler den tilgængelige viden inden for området i Europa og indeholder en række anbefalinger til praksis.

 
senior_dame_m_plejer_1200x800px.jpg
Nye demenshåndbøger skal hjælpe ledere og medarbejdere

Sundhedsstyrelsen har udgivet tre demenshåndbøger for medarbejdere og ledere i hjemmepleje og plejebolig. Håndbøgerne indeholder konkrete og praksisnære inputs det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens. 

 
salen_mindre.jpg
Invitation til ph.d.-forsvar: Marie Bruun

Fredag den 3. maj 2019 forsvarer læge Marie Bruun sin ph.d.-afhandling med titlen: “Data-driven differential diagnosis and prediction of progression in dementia”. Alle er velkomne. 

 
20160519TB_NVD_Demensdage02_1200x800.jpg
DemensDagene 2019

Spar penge ved tilmelding senest den 23. april klokken 12. Husk at angive, om du også deltager i jubilæumsmiddagen for at fejre DemensDagenes 20 års jubilæum. 

 
The_Brain_Prize_logo_1200x786px.jpg
Vindere af The Brain Prize 2019

Fire franske hjerneforskere modtager Lundbeckfondens The Brain Prize på 1 mio. euro. De tildeles prisen for mere end 30 års forskningsindsats og for at beskrive, diagnosticere og behandle den sjældne, arvelige sygdom CADASIL, der bl.a. medfører demens.

 
 
Masterclass advanced

Diskutér diagnostisk udredning og arvelige neurodegenerative sygdomme med prof. Jonathan Schott.
Tid og sted: 26. april i Kbh. 
Tilmeldingsfrist: 8. april 

 
 
 
Værktøjskassen - kursus for undervisere

Få redskaber til at undervise og støtte pårørende til personer med demens. 
Tid og sted: 28.-29. aug. i Odense
Tilmeldingsfrist: 8. maj

 
 
 
Udviklingshæmning og demens

Kursus for nøglepersoner på bosteder. Fokus på opsporing og udredning (Trinvold Demensskema). 
Tid og sted: 26. sept. i Kbh. 
Tilmeldingsfrist: 19. aug.

 
 
 
Ph.d.-kursus

Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias. Samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. 
Tid og sted: 27.-30. aug. i Kbh. 
Tilmeldingsfrist: 3. juni

 
 
 
Bliv ABC Demens-underviser

Har du en rolle som vejleder, så giver dette kursus dig inspiration til din undervisning.
Tid & sted: 10. okt. i Kbh. 
Tilmeldingsfrist: 3. sept. 

 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook - twitter - LinkedIN 
 
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via vores hjemmeside eller i forbindelse med et af vores arrangementer. Vi anvender CampaignMonitor til at udsende nyhedsbreve - se privatlivspolitik her 

Afmeld nyhedsbrev