Nationalt Videnscenter for Demens  
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  01-11-2018

Kære læser

De fleste af efterårets kurser er udsolgt, men frem til 9. november kan du stadig nå at sikre dig en plads på Forskningskonferencen, hvor vi sætter fokus på subjektive hukommelsesklager og sammenhængen med udvikling af demens senere i livet. 

I sidste uge var 250 ledere fra Norge, Sverige og Danmark samlet til Skandinavisk Lederkonference i København. I dette nyhedsbrev kan du se videointerviews med tre af oplægsholderne. 

Husk, at vores kursus- og konferencekatalog for 2019 udkommer 1. december, og at det er muligt at tilmelde sig næste års arrangementer på videnscenterfordemens.dk/kurser fra 5. december. 


Med venlig hilsen
Nationalt Videnscenter for Demens

 
 
Mennesker_flok_1200px.jpg
Satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet over de næste fire år. Med aftalen følger en handlingsplan for det gode ældreliv. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. 

 
skandinavisk_2018.jpg
Se video fra Skandinavisk Lederkonference 2018

På konferencen talte blandt andre Brendan McCormack om vigtigheden af ledelse på demensområdet. Johan Ejerhed delte ud af erfaringerne med at gøre Danderyd Sygehus mere demensvenligt, og Rune Nielsen gav inspirationen til, hvordan vi sikrer, at patienter og pårørende med minoritetsbaggrund får den behandling og støtte, som de har brug for. (Tak for videoer til Aldring og helse, Norge).

 
20160126TB_NVD_Genre27-1200x800.jpg
Klinisk retningslinje for diagnostik af demens og MCI er udkommet

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny national klinisk retningslinje, der omfatter metoder til udredning og diagnosticering af let kognitiv svækkelse (MCI, mild cognitive impairment) og demens.

 

 
ABC_laege_logo_1200x800.png
ABC Demens - e-learning i dit eget tempo

ABC Demens er gratis e-learning målerettet blandt andre plejepersonale samt læger og sygeplejersker. De forskellige ABC Demens kurser kan være med til at øge viden om demens hos de fagpersoner, der møder mennesker med demens i deres hverdag. Det er derudover håbet, at e-learningen skaber et rum til refleksion over egen praksis.

 
 

Subjektive hukommelsesklager - en tidlig markør for demens? Hvordan og med hvad kan man forudsige, hvem der vil senere vil udvikle demens? 

Tilmeldingsfrist: 9. november.

Tid & sted: Fredag den 30. nov. kl 10-16 på Rigshospitalet.  

 
 
 
Ph.d.-forsvar om frontotemporal demens

Hør afdelingslæge Peter Roos forsvare sin ph.d.-afhandling ”Clinical and Molecular Aspects of Frontotemporal Dementia Linked to Chromosome 3 (FTD-3)”. Alle er velkomne. 

Tid & sted: 23. nov. kl. 14:00, auditorium 2 på Rigshospitalet. 

 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook - twitter - LinkedIN 
 
Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig via vores hjemmeside eller i forbindelse med et af vores arrangementer. Vi anvender CampaignMonitor til at udsende nyhedsbreve - se privatlivspolitik her 

Afmeld nyhedsbrev