Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  01-11-2017

Kære læser

Vores kursuskatalog for 2018 går snart i trykken og er spækket med tilbud for de mange forskellige faggrupper, der arbejder med udredning, behandling, støtte og pleje af mennesker med demens.

I 2018 sætter vi blandt andet fokus på personcentreret omsorg, fysisk træning, musik som redskab til nærvær og trivsel, tidlig indsats og den faglige lederrolle på en arbejds­plads, hvor demens er i fokus. Der vil også være specialistkurser for læger og neuropsykologer, ligesom vi skal være vært for skandinavisk konference for ledere inden for demensomsorg.  

Se aktuelle uddannelsestilbud her - tilmelding til næste års kurser åbner 1. december:
www.videnscenterfor demens.dk/kurser 

Med venlig hilsen
Nationalt Videncenter for Demens 

OBS: Husk, at det helt frem til 20. november er muligt at indstille kandidater til Demensprisen 2017.  

 
 
Sygehus_skilt_1200px.jpg
Demenshandlingsplan: Sygehuse udpeget til projekt om demensvenligt sygehus

Sygehusafdelinger i Viborg, Svendborg og Nykøbing F. skal være demensvenlige. Nationalt Videnscenter for Demens leder pilotprojektet, som skal skabe erfaringer, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg, mennesker med demens møder, når de bliver indlagt på sygehus. 

 
menneskemængde_1200x800.jpg
Blodfortyndende behandling ved atrieflimren mindsker risiko for demens

Stort svensk registerstudie viser at behandling med blodfortyndende lægemidler hos patienter med atrieflimren næsten halverer risikoen for at udvikle demens. Lægemidlerne menes at mindske risikoen for både store og små blodpropper i hjernen.

 
20160126TB_NVD_Genre03-1200x800.jpg
Kvaliteten af demensudredning er god i Danmark

Kvaliteten af demensudredningen i Danmark er blevet undersøgt, og ifølge Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens lever udredningsenhederne op til de vedtagne standarder for kvalitet i 2016.

 
20160126TB_NVD_Genre19-1200x800.jpg
Hvor tidligt starter Alzheimers sygdom?

Forståelsen af Alzheimers sygdom har udviklet sig meget siden den tyske læge Alois Alzheimer beskrev sygdommen første gang i 1906. Læs her en kort historisk gennemgang. 

 
senior_damer_m_hund_1200x800.jpg
Kan lægemidler mod diabetes bremse kognitiv svækkelse?

Et pilotforsøg med patienter med enten let kognitiv svækkelse eller Alzheimers sygdom i let til moderat grad viser, at behandling med insulin som næsespray forbedrer hukommelsen. Endvidere sås gavnlige effekter på biologiske markører for Alzheimer. 

 
 

Oplæg ved danske og internationale forskere om metoder til udredning af demens. Fokus på bl.a. biomarkører og billeddiagnostik, der nu kan visualisere både aflejringer af amyloid og tau i hjernen. Vi diskuterer brugbarheden af diagnostiske metoder og forskellige diagnostiske faldgruber. Vi ser også på organiseringen af diagnostikken på baggrund af udenlandske undersøgelser.

 
 
 
Ph.d. forsvar om biomarkører

Cand.scient Nina Rostgaard forsvarer sin ph.d.-afhandling på Rigshospitalet kl. 14 fredag den 3. nov 2017. Alle er velkomne. 

 
link
Ph.d. forsvar om biomarkører og frontotemporal demens
 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Afmeld nyhedsbrev