Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  24-04-2017

Kære læser

Som bekendt har Danmark fået en national demenshandlingsplan med i alt 23 initiativer, som samlet skal skabe bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Rigtig mange fagpersoner og organisationer i hele landet har bidraget til handlingsplanen, og nu er arbejdet med implementeringen gået i gang.   

I Nationalt Videnscenter for Demens ser vi frem til bidrage med fagligt input og til at gennemføre tre af initiativerne - læs mere i dette nyhedsbrev.  

Vi håber at se mange af jer ved DemensDagene den 8.-9. maj i Tivoli Congress Center. Vi bliver flere end 1.100 deltagere og oplægsholdere i alt, så der bliver rig mulighed for at netværke med fagfolk fra hele landet. 

Se program for alle 11 symposier (inkl. frie foredrag) og tilmeld dig her

Med venlig hilsen
Nationalt Videnscenter for Demens

 
 
ministerbesoeg_ThyraFrank03_1200.jpg
National demenshandlingsplan 2025

Følg med i vores arbejde med at realisere tre af initiativerne i den nationale demenshandlingsplan 2025, nemlig værktøj til tidlig opsporing, forsøg med demensvenligt hospital og værktøjskasse med patient- og pårørendekurser. 

 
trafik_web.jpg
Miljøfaktorer kan øge risiko for demens

Luftforurening, mangel på D-vitamin og passiv rygning er nogle af de miljøfaktorer, der ifølge befolkningsundersøgelser øger risikoen for at udvikle demens i alderdommen. Også en bopæl tæt på højspændingsledninger eller et højt niveau af aluminium i drikkevandet forbundet med øget risiko. 

 
20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
MMSE-test kan ikke forudsige om ældre med MCI vil udvikle demens

Der er stor interesse for at finde tests, der kan forudsige, hvilke ældre med MCI (mild cognitive impairment), der med tiden vil udvikle demens, og hvilke der ikke vil. En gennemgang af forskningen viser, at MMSE-testen ikke kan bruges til at forudsige, om ældre med MCI vil udvikle demens senere i livet.

 
laege_patient_1200px-bred.jpg
Status på behandling af kroniske sygdomme ved demens

De fleste ældre med demens har også en eller flere kroniske sygdomme, som fx KOL eller hjertekarsygdom, men udgør en sårbar gruppe, da de generelt er dårligere til at varetage egenomsorg. Dansk artikel beskriver en multidisciplinær og holistisk tilgang til udredning og behandling af de mest almindelige kroniske sygdomme hos ældre med demens.

 
senior_dame_m_plejer_1200x800px.jpg
Adfærdsforstyrrelser kan ofte behandles uden medicin

Aktiviteter, musikterapi, sanseintegration og undervisning af plejepersonalet i kommunikation kan i mange tilfælde mindske adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens - uden bivirkninger. To psykiatere gør status på udredning og behandling af adfærdsforstyrrelser ved demens.

 
retro_pladespiller1200px.jpg
Status på reminiscensterapi

Dansk statusartikel gennemgår forskningen vedrørende virkningen af reminiscensterapi til personer med demens. Det er vanskeligt at konkludere noget endeligt, men det tyder på, at metoden øger følelsen af velvære hos personer med demens.

 
20151021TB_NVD_Plejehjem50_1200x800.jpg
Tre nye puljer på demensområdet

I april og maj 2017 forventer Sundhedsstyrelsen at offentliggøre 3 puljer, som kan søges af både privat og offentlige aktører. Det drejer sig om: 'Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner', 'Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund' samt 'Livshistorier i demensplejen'.

 
konference_1200x800.jpg
Invitation til ph.d.-forsvar om MCI og tidlig demens

Læge Malene Schjønning Nielsen forsvarer 16. maj sin ph.d.-afhandling “Diagnostic and prognostic challenges in mild cognitive impairment and early dementia: - can simple and inexpensive methods aid the assessment?” Alle er velkomne.

 
 

Kursus afholdes den 7. juni i Middelfart.
Tilmeldingsfrist: 4. maj.

 
 
 

Temadag i Roskilde den 28. sept. 
Tilmeldingsfrist:
25. aug. 

 
 
 

Kurset i juni er udsolgt, men gentages i Odense den 9.-10. november.
Tilmeldingsfrist: 6. okt.  

 
 
 

Bliv udfordret på din viden og dine handlinger. Kursus i Herning den 5. sept.
Tilmeldingsfrist: 3. aug. 

 
 
 

Kursus i Odense den 6. sept. 
Tilmeldingsfrist: 3. aug. 

 
 
 

Kursus i København den 6. okt. 
Tilmeldingsfrist: 4. sept. 

 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Afmeld nyhedsbrev