Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  30-01-2017

Kære læser

Den nationale demenshandlingsplan 2025 blev lanceret i sin endelige form ved et symposium på Christiansborg torsdag den 26. januar 2017. Nationalt Videnscenter for Demens skal varetage tre af initiativerne i handlingsplanen, og vi glæder os til at komme i gang. 

I 2017 sætter videnscentret fokus på kvalitet i udredning og diagnostik samt tidlig indsats for patienter og pårørende, som netop er en del af fokusområderne i handlingsplanen.

”Vi har en plan” er samtidig titlen på DemensDagene i maj 2017 – vores årlige tværfaglige konference om demens, som du kan tilmelde dig allerede nu.

Med venlig hilsen

Nationalt Videnscenter for Demens

 
 
gunhild.jpg
Demenshandlingsplan præsenteret på Christiansborg

Centrale aktører på demensområdet mødtes i torsdags til et symposium om den nationale demenshandlingsplan 2025. Regeringen og satspuljepartierne havde inviteret til det fælles symposium, der havde fokus på, hvordan planen kan implementeres og forankres til størst mulig gavn for mennesker med demens og deres pårørende.

 

DemensDagene er vores årlige tværfaglige konference om demens, hvor fagfolk fra hele landet mødes over to dage. Spar penge ved tilmelding inden 6. februar 2017 kl. 12.

 
20151021TB_NVD_Plejehjem77_lowres.jpg
Demensvenlige boliger – byggeri og indretning

Omgivelserne har stor betydning for trivsel og livskvalitet for mennesker med demens. Få overblik over, hvad der kendetegner et demensvenligt miljø, herunder begreber som hjemlighed, tryghed og sikkerhed, udearealer, lys, farver og rumfunktion. 

 
opfølgning_web.jpg
Ældre med demens har svært ved at vurdere eget helbred

Mennesker med Alzheimers sygdom i let grad kan have svært ved selv at vurdere deres helbredstilstand. Dette kan skyldes svigtende sygdomsindsigt hos patienten, viser dansk forskning.

 
polyfarmaci_web.jpg
Samtidig brug af flere typer psykofarmaka ved demens

Hver fjerde ældre med demens behandles med mere end én type psykofarmaka i løbet af et år. På grund af risikoen for alvorlige bivirkninger kan rundhåndet behandling med psykofarmaka til ældre med demens imidlertid være problematisk.

 
plejesituation_drikker_web.jpg
Forebyggelse og behandling af organisk delirium

Sundhedsstyrelsen udgav i december 2016 en ny national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af delir. Målgruppen er sundhedsfagligt personale, der arbejder med tidlig diagnostik og opsporing af delir samt behandling, pleje og omsorg af patienter i risiko for at udvikle delir.

 
senior_par_1200x800.jpg
Nedsat livskvalitet hos ægtefæller til personer med demens

Ægtefæller til personer med demens oplever ringere livskvalitet og har flere symptomer på depression og angst end andre ægtefæller. Problemerne ses især hos ægtefæller til personer med demens, der er flyttet i plejebolig.

 
 

Kursus: Lær at arbejde personcentreret og forebyg angst, vrede og aggressiv adfærd. 
OBS – tilmeldingsfrist: 24. februar 2017

 
 
 

Kursus: Få indblik i tværkulturel demensdiagnostik og træning i brugen af RUDAS som alternativ til MMSE og urskivetest.
OBS – tilmeldingsfrist: 7. marts 2017 

 
 
 

Kom og diskuter diagnostisk udredning med professor Martin Rossor, der er en af de førende internationale eksperter.
Tid & sted: 10. marts 2017 i København.

 
 
 

2-dages kursus: Få viden og psykologfaglige værktøjer i forbindelse med psykologisk behandling til pårørende til mennesker med demens.
Tid & sted: 29.-30. marts 2017 i København. 

 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Afmeld nyhedsbrev