Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til

vide@regionh.dk
 
 
NYHEDSINFO - juni 2017   21-06-2017

Kære kommunale netværkssambassadører

Mange tak for jeres deltagelse i netværksmødet tilbage i marts måned, hvor I kom med mange gode input. Vi beklager, at opsamlingen med kommunernes projekter og initiativer ikke er blevet sendt ud endnu. Den kommer i uge 26. 

Vi vil også gerne sige stor tak for interessen og de mange konstruktive bidrag, vi har fået i forbindelse med projektet "National værktøjskasse med patient- og pårørendekurser” (Initiativ 11 i Den Nationale Demenshandlingsplan 2025). Under forberedelsen af projektet har i alt 52 kommuner bidraget til udvikling af værktøjskassen ved at besvare spørgsmål om forventninger og idéer til værktøjskassens indhold. Vi har efterfølgende nedsat en faglig ressourcegruppe, der får til opgave at give sparring og inspiration til udvikling af værktøjskassen. 

Projektbeskrivelsen for initiativet kan snart læses HER på vores hjemmeside. Ellers er I velkomne til at kontakte projektleder Jette Kallehauge på jette.kallehauge@regionh.dk for yderligere oplysninger. 

Og så kan vi fortælle, at vi vi pr. 1. august har ansat en projektleder til at styre de to øvrige projekter, som vi har fået ansvaret for i Demenshandlingsplanen; nemlig initiativ 1 "Værktøj til tidlig opsporing" og initiativ 18 "Forsøg med demensvenlige sygehuse". 

Endelig glæder vi os over jeres store deltagelse ved DemensDagene, som jo tiltrak rekordmange deltagere i år. I kan se billeder og hente præsentationer på vores hjemmeside - se herunder. 

Rigtig god sommer - husk, at tilmeldingsfristen nærmer sig for mange af efterårets kurser. 

Venlig hilsen

Uddannelsesteamet i Nationalt Videnscenter for Demens
Karen Tannebæk, Tove Buk, Hanne Friberg, Elsebeth Refsgaard og Jette Kallehauge

 
 

Kom til Herning og bliv opdateret på din viden og udfordret på dine handlinger. Personcentreret pleje og omsorg kan være med til at forebygge angst, vrede og aggressiv adfærd gennem respekt, anerkendelse og støtte til at opfylde psykologiske behov. Tilmeldingsfrist: 3. august

 

På denne temadag skal vi tale om livet og døden, om etik og eksistentielle overvejelser. Vi skal lære om lindrende pleje og kommunikation med døende mennesker, der har demens og blive klogere på, hvordan man observerer og lindrer smerter, angst og fysisk ubehag. Der er også fokus på, hvordan man indrager, samarbejder og drager omsorg for de pårørende, og hvordan vi på arbejdspladsen kan arbejde med at forbedre den lindrende indsats. 
Tilmeldingsfrist: 25. august

 

Hvorfor får personer med Downs syndrom Alzheimer? Hvordan observerer man tidlige tegn på demens hos personer med udviklingshæmning og hvad er mulighederne for behandling? 
Tilmeldingsfrist: 3. august.

 

Findes der forskellige former for hukommelse? Hvad vil det sige at være opmærksom? Og hvilke funktioner kan sproget opdeles i? Med udgangspunkt i neuropsykologien sætter kurset fokus på de mest centrale kognitive funktioner som hukommelse, sprog og opmærksomhed. Tilmeldingsfrist: 1. september.

 

I DK lever ca. 3.000 personer under 65 år med en demenssygdom. Det har store konsekvenser i forhold til arbejde, økonomi, hjemmeboende børn, ægtefællens og familiens fremtidsplaner. På kurset kan socialrådgivere og sagsbehandlere lære om demenssygdomme og blive bedre til at møde det enkelte menneske med demens. 
Tilmeldingsfrist: 4. september.

 

2-dages kursus for fysio- eller ergoterapeuter, der gerne vil i gang med konditions- og styrketræning for mennesker med demens. Kurset afholdes denne gang i Odense. Obs: Der var rift om pladserne, da kurset blev afholdt tidligere i år. Tilmeldingsfrist: 6. oktober.

 
 
Fotos fra DemensDagene

Her kan du se fotos fra DemensDagene 2017, hvor over 1.200 deltagere fra hele landet var samlet. Temaet var 'Vi har en plan!'. 

 
 
 
 
 
 

I år sætter vi fokus på den nyeste forskning inden for udredning og diagnostik - og diskuterer brugbarheden af disse.
Tilmeldingsfrist: 10. nov.

 
 
 

Mennesker har seksuelle behov og følelser hele livet, også når en demenssygdom bliver en del af hverdagen. Demens kan give udfordringer både for personen selv, for partneren og for personalet, som har til opgave at yde omsorg for personen med demens.
Tilmeldingsfrist: 22. sept. 

 
 
 
NYHEDSINFO er et nyhedsbrev til medlemmer af netværket for kommunale netværksambassadører. Se nyheder med mere på www.videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Afmeld nyhedsbrev