Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  08-11-2016

Kære læser 

Lige nu er vi ved at lægge sidste hånd på næste års kursus- og konferencetilbud. De trykte kataloger udkommer 25. november, men vi har allerede nu åbnet for tilmelding til kurset 'Fysisk træning for mennesker med demens', der afholdes i januar 2017. På grund af stor efterspørgsel gentager vi kurset både i juni og i november 2017. 

I sidste uge fandt Alzheimer Europe konferencen sted i København. På konferencen holdt flere af videnscentrets medarbejdere oplæg, og vi præsenterede vores ny gratis e-learning for læger under uddannelse, 'ABC Demens for læger', som du kan læse mere om i dette nyhedsbrev. 

 
Med venlig hilsen 

Nationalt Videnscenter for Demens 

 
 
20160126TB_NVD_Genre36-1200x800.jpg
Læger under uddannelse skal lære om demens

'ABC Demens for læger' er ny gratis e-learning, der skal ruste kommende speciallæger til at stå fagligt stærkere, når de møder mennesker med demens i klinikken. ABC Demens for læger er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og Region H E-læring.

 
fysisk-træning_1200x800.jpg
Intensiv fysisk træning gavner ældre med demens, der bor i plejebolig

Forskning fra Norge og Sverige viser, at intensive fysiske træningsprogrammer af 3-4 måneders varighed kan have en gavnlig virkning i form af bedre balance, bedre bevarelse af praktisk funktionsevne og mindre uro hos ældre med demens, der bor i plejebolig. 

 
20160126TB_NVD_Genre31-1200x800.jpg
Er det Lewy body, Alzheimer eller Parkinsons sygdom?

Mange af symptomerne ved Lewy body demens er de samme som ved Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom, hvilket kan gøre det vanskeligt at stille en præcis diagnose. En systematisk sammenligning af symptomerne ved de tre demenssygdomme tyder på, at Lewy body demens adskiller sig ved mere udtalte problemer med gang, holdning og balance, søvnighed, udsving i det kognitive funktionsniveau, hallucinationer og vejrtrækningsbesvær under søvn.

 
ældrebilkørsel.png
Udiagnosticeret demens er knyttet til risikobetonet adfærd

Ældre med ikke-diagnosticeret demens er mere tilbøjelige til at køre bil, ordne deres egne pengesager eller foretage sig andre uhensigtsmæssige eller potentielt risikable ting end ældre med en demensdiagnose. Et amerikansk registerstudie understreger vigtigheden af rettidig diagnosticering af demens.

 
kortspil_web.jpg
Kan flittig brug af hjernen holde demens fra døren?

Ældre mennesker, der holder sig mentalt aktive med fritidsinteresser og hobbyer har generelt nedsat risiko for at udvikle demens. Det er dog uklart, hvad der er årsag og hvad, der er virkning. Det kan ikke udelukkes, at begyndende kognitiv svækkelse kan være årsag til, at ældre mister motivationen for at holde sig mentalt aktive.

 
 

Medicinsk behandling rummer helt særlige etiske og praktiske udfordringer hos mennesker med demens. Hør den nyeste viden om det generelle medicinforbrug og forbrug af psykofarmaka og morfin hos mennesker med demens. Er forbruget passende eller for højt? Kan det sænkes?  

Tilmeldingsfrist: 14. nov.

 
 
 

Fysisk træning har positiv effekt på det fysiske funktions­niveau og velbefindende både hos raske og hos mennesker med demens. Men det kræver viden om demenssygdom hos fysio- eller ergoterapeuten, hvis den fysiske træning skal lykkes. 

Tilmeldingsfrist: 16. dec.

 
 
 

Årets medarbejder-julegave? Vi har gjort det lettere og billigere at bestille den populære lommeguide i mange eksemplarer. 

 
 
 

Nyt om Demens udkommer ca. 6-8 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Afmeld nyhedsbrev