Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
Nyt om demens - oktober 2015   06-10-2015

Kære læser

Tiden nærmer sig for Forskningskonferencen den 27. november, hvor vi for første gang sætter fokus på forskning i metoder til pleje og omsorg af mennesker med demens. Hvordan kan der forskes og skabes evidens indenfor pleje og omsorg? Findes der videnskabelig dokumentation for effekten af bestemte metoder? Det vil oplægsholdere fra Danmark, Norge og Sverige komme med kvalificerede bud på. Skal du eller din kollega med? 

I denne ude mødes læger, neuropsykologer, sygeplejersker og lægesekretærer fra hele landet i vores netværk for demensudredningsenheder. Vi skal lære af hinanden og udbygge samarbejdet om på tværs af fag og regioner.

Vi er også i fuld gang med at planlægge næste års kurser og forårets DemensDagene - og glæder os til i december at løfte sløret for, hvad vi har at byde på i 2016.

Venlig hilsen

Nationalt Videnscenter for Demens

 
 
dame_oereringe_1200x500px.jpg
Stabiliseres antallet af demente i Vesteuropa?

Forsigtig optimisme: Stigningen i antallet af ældre med demens kan være ved at stabilisere sig på trods af øget levealder og en voksende ældrebefolkning. Det viser nyere befolkningsstudier, som en international ekspertgruppe har gennemgået. 

 
par_i_koekkken_komfur_1200x800.jpg
Sammenhæng mellem fysisk og mental funktion ved Alzheimers sygdom

Multi tasking: Vi har ofte brug for at foretage os to ting – som fx at gå og tale – på samme tid. Dansk forskergruppe har set nærmere på sammenhængen mellem dual-task performance og det kognitive funktionsniveau ved Alzheimers sygdom.

 
senior_dame_m_plejer_1200x800px.jpg
Plads til forbedring på danske plejehjem

Plejehjemstilsyn: Antallet af plejehjem, der får påvist fejl og mangler ved Sundhedsstyrelsens årlige tilsyn, er på vej ned. Men der ses stadig for mange problemer med håndtering af beboernes medicin samt journalføring. 

 
bedstefar_barnebarn_1200px.jpg
Kan Alzheimers sygdom forebygges?

Forebyggelse: Befolkningsundersøgelser tyder på, at risikoen for Alzheimers sygdom kan mindskes ved at forebygge og behandle fx hjertekarsygdomme og satse på en sund livsstil. Men ser man på den metodemæssigt stærkeste type forskning, er resultaterne langt fra overbevisende. 

 
laboratorie_1200x600.jpg
Ny biologisk markør for Huntingtons sygdom?

Ny dansk forskning: Proteinet ubiquitin i rygmarvsvæsken kan anvendes som tidlig biomarkør for Huntingtons sygdom – allerede i årene før bevægeforstyrrelserne dukker op. 

 
perikon_plante_1200x800px.jpg
Perikon dæmper Alzheimersymptomer hos mus

Udtræk af prikbladet perikon ser ud til at bremse karakteristiske tegn på Alzheimers sygdom hos mus. Der findes dog ingen videnskabelig afprøvning af, om perikonekstrakt skulle have nogen virkning på Alzheimers sygdom hos mennesker.

 
laboratorie-farver-1200x800.jpg
Kan Alzheimers sygdom smitte?

Alzheimers sygdom er ikke smitsom og kan fx ikke overføres via blodtransfusion. Alligevel rejser et nyt studie mistanke om, at en skadelig form af proteinet beta-amyloid under særlige omstændigheder kan overføres til raske hjerner. 

 
 

Konference: Hvordan kan der forskes og skabes evidens indenfor pleje og omsorg? For alle fagpersoner med interesse i pleje og omsorg. Tilmeldingsfrist: 16. november

 
 
 

Kursus: Få indsigt i sammenhængen mellem hjernens funktioner og adfærd hos personer med demensTilmeldingsfrist: 9. oktober.

 
 
 

Kursus: Bliv bedre til at observere for psykisk sygdom og demens. Tilmeldingsfrist: 9. oktober. 

 
 
 
Danske topforskere modtager forskningspris

Alzheimer-forskningsfondens to priser gik i år til professor Maiken Nedergaard, Københavns Universitet og professor Niels Heegaard fra Syddansk Universitet og Statens Seruminstitut. 

 
 
 

Nyt om Demens udkommer ca. 6 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet - afsnit 6922, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 

Afmeld nyhedsbrev