Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  05-05-2015

Kære læser,
 
Vi glæder os til DemensDagene den 11.-12. maj, hvor vi kan præsentere et fagligt program spækket med gode bud på, hvordan vi kan gøre samfundet mere demensvenligt.

På DemensDagene kan du bl.a. høre om resultaterne fra det 3-årige forskningsprojekt ADEX, som er det første store studie i verden, der har målt, hvilken virkning fysisk træning har på patienter med Alzheimers sygdom. 200 patienter fra 8 demensklinikker i hele landet har deltaget i projektet, der er det første demensstudie i Danmark af denne størrelse og varighed.  

Flere end 900 fagfolk inden for omsorg og pleje, udredning og behandling har allerede tilmeldt sig DemensDagene. Det er muligt at tilmelde sig helt frem til på dagen. Så ta' en kollega under armen og deltag i konferencen, hvor du kan vælge mellem 12 forskellige symposier. I pauserne er der rig mulighed for at netværke og udveksle erfaringer. 

På gensyn! 

Med venlig hilsen
Nationalt Videnscenter for Demens 

 
 
demensdagene_Tivolisalen.png
Mennesker med demens har brug for et demensvenligt samfund

DemensDagene 2015 samler 11.-12. maj flere end 900 fagfolk fra hele landet til konference med temaet 'Et demensvenligt samfund'. 

 
taljemaal_1200px.jpg
Undervægtige risikerer demens
Hvis man er undervægtig som midaldrende, har man 34% øget risiko for at få en demensdiagnose i alderdommen sammenlignet med normalvægtige. Tilsvarende er fedme associeret med 29% lavere risiko for senere demensudvikling. Det viser nyt studie baseret på knap 2 millioner englændere.
 
Ensom_kvinde_1200px.jpg
Har demens social slagside?
Ældre, der bor i en kommune med mange borgere med lav socioøkonomisk og uddannelsesmæssig status, har væsentligt højere risiko for at få en demensdiagnose end ældre, bosiddende i en kommune med flere økonomisk velstillede og veluddannede borgere.
 
dame_siddende_sofa_1200px-bred.jpg
Fald i blodtryk knyttet til hukommelsessvækkelse

Højt blodtryk er en kendt risikofaktor for udvikling af kognitiv svækkelse og demens. Men også fald i blodtrykket ved stillingsskift ser ud til at udgøre en risikofaktor hos ældre. Resultaterne tyder på, at blodtrykssænkende behandling af ældre bør ske med en vis varsomhed.

 
hjernescan_800px_bred.jpg
Dysfunktionelt tau-protein afgørende for Alzheimers sygdom
Ny undersøgelse baseret på obduktion af godt 3.600 hjerner tyder på, at ophobning af tau-protein udgør den primære drivkraft i udvikling af Alzheimers sygdom.
 
laege_patient_1200px-bred.jpg
Højt forbrug af sundhedsydelser ved demens
Borgere med demens i Region Hovedstaden har flere akutte kontakter til sundhedsvæsnet end borgere med andre kroniske sygdomme. Også antallet af forebyggelige indlæggelser og akutte genindlæggelser er påfaldende højt blandt demente.
 
 

I maj måned lancerer vi et nyt modul i ABC Demens. Modulet handler om omgivelsernes betydning for mennesker med demens. Du får automatisk besked, hvis du allerede har en ACB Demens brugerprofil. Ellers kan du oprette dig her: 

 
 
 

Hvordan skelner man mellem almindelig aldring og begyndende symptomer på demens? Hvornår skal du reagere og hvorfor? Temadag for ansatte i kommuner og almen praksis og andre, som møder borgere med symptomer på demens.

 
 
 

Fx rapporter, fakta-ark, kliniske værktøjer for læger og neuropsykologer samt vejledninger for sagsbehandlere eller DVD'er og lommeguide, der bl.a. kan bruges til undervisning af plejepersonale.

 
 
 
Nyhedsbrev om demens udkommer ca. 6 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter
Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet - afsnit 6922, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø. 

Afmeld nyhedsbrev

Afmeld nyhedsbrev