Nationalt Videnscenter for Demens 
Kontakt os på tlf.: 3545 6922 
eller send en mail til:

vide@regionh.dk
 
 
  08-12-2015

Kære læser

Kursuskataloget for 2016 er netop kommet på gaden med tilbud til alle, der arbejder med demens - uanset om det er udredning, behandling eller pleje. Måske er der også noget for dig eller din kollega? 

Temaet for næste års DemensDagene bliver 'Et sundt liv for alle'. Vi glæder os over, at Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) vil komme og åbne DemensDagene sammen med regionsrådsformand i region Hovedstanden Sophie Hæstorp Andersen (S).  

Tusind tak for et travlt 2015 - og glædelig jul og godt nytår!

Venlig hilsen
Nationalt Videnscenter for Demens   

 
 
vitamin_d_piller_1200x800.jpg
Øger mangel på D-vitamin risikoen for demens?

Evidensen er ikke entydig, men forfatterne til ny oversigtsartikel vurderer, at D-vitamin udgør et lovende indsatsområde i forebyggelse og behandling af demens. 

 
mand_plejer_seng_460x180px
Færre ældre med demens får antipsykotisk medicin

I årene 2000-2012 er der sket en forskydning i forbruget af psykofarmaka blandt ældre med en demensdiagnose i Danmark. Andelen, der behandles med lægemidler mod psykotiske symptomer, er faldet fra ca. 31 til 20%. Samtidig er andelen, der får lægemidler mod depression, steget fra omkring 43 til 54%. 

 
dame_briller_1200x500px.jpg
Sundhedsfremmende tiltag modvirker mental svækkelse hos ældre

Tre europæiske forskningsprojekter viser, at interventioner rettet mod forebyggelse af hjertekarsygdom - gerne suppleret med kosttilskud med Omega 3 fedtsyrer - kan modvirke mental svækkelse hos ældre. 

 
penge_1200x800px.jpg
Ressourceforbrug ved demens i Norge kortlagt

Norske forskere har afdækket forbruget af sundheds- og plejeydelser for personer med demens gennem sygdomsforløbet. De årlige omkostninger per person med demens beløber sig til ca. 343.000 danske kroner.

 
Forebyggelse.jpg
Risikofaktorer for Alzheimers sygdom kan påvirkes

Sund kost og brug af betændelseshæmmende smertestillende lægemidler ligger højt på listen over faktorer, der ser ud til at beskytte mod Alzheimers sygdom. Hvorimod storrygning og et meget lavt blodtryk synes at øge risikoen. Ny oversigtsartikel gennemgår mere end 90 faktorer med mulig tilknytning til sygdommen.

 
svimmelhed_alzheimer_dame1200px.jpg
Svigtende regulering af blodtryk og puls ved Alzheimers sygdom

Ny dansk forskning viser, at de såkaldt autonome dele af nervesystemet også påvirkes ved Alzheimers sygdom, hvilket øger risikoen for svimmelhed, kortvarigt bevidsthedstab og faldepisoder.

 
Oeje_closeup_1200px.jpg
Lysmålerceller i øjet dør ud ved Alzheimers sygdom

Ved Alzheimers sygdom sker et gradvis tab af særlige celler i øjets nethinde, der hjælper hjernens biologiske ur med at holde styr på døgnrytmen. Det kan være en mulig biologisk forklaring på forstyrret døgnrytme.

 
COLOURBOX12710755.jpg
Tidlig påvirkning af humoristisk sans ved demens

Ændringer i humoristisk sans kan forekomme op imod ti år før udvikling af andre symptomer på demens. Ifølge et engelsk studie mister mange personer med demens interessen for satire og absurd humor, men udvikler til gengæld en forkærlighed for simpel falden-på-halen komik

 
Senior_mand_motion_demens1200px.jpg
Gunstig effekt af fysisk træning på biomarkører ved demens

Fysisk træning har en gavnlig effekt på en række biologiske markører for blandt andet hjernens plasticitet og betændelsesreaktioner i kroppen hos personer med kognitiv svækkelse og demens. 

 
 

I uge 6 er der fokus på, hvordan demenssygdom påvirker seksualitet og kærlighedsliv.  

 
 
 
Kurser og konferencer 2016

Hent kataloget over næste års uddannelsestilbud eller se program for DemensDagene 2016. 

 
 
 
Del din viden på DemensDagene

Har du lyst til at præsentere en poster eller holde foredrag ved DemensDagene 2016? Læs mere og send din ansøgning senest 2. marts 2016.

 
 
 
Landsdækkende neuropsykologisk projekt skudt i gang

Målet er øget viden om, hvordan raske personer præsterer på neuropsykologiske test, så det senere kan bruges som sammenligningsgrundlag.

 
 
 

Opslagsværk til læger og andre, der arbejder med diagnosticering af demens. Ny 2015 udgave - bestil den her. 

 
 
 

Til lykke til to nye ph.d.'ere
Læge Tua Vinther-Jensen og læge Kristine Hoffmann har hver især forsvaret en ph.d.-afhandling om hhv. om kliniske og molekylære aspekter ved Huntingtons sygdom og om effekten af fysisk træning ved Alzheimers sygdom. 

 
 
 
Nyt om Demens udkommer ca. 6 gange årligt. Besøg videnscenterfordemens.dk eller følg os på facebook og twitter

Afmeld nyhedsbrev