Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet, afsnit 6922
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
Tlf. 35456922

vide@rh.regionh.dk
 
 
Nyhedsbrev fra Nationalt Videnscenter for Demens   16-12-2014
Kære [fullname,fallback=læser], Efteråret er fyldt med konferencer. I denne uge er nordmænd, svenskere og danskere samlet i Stockholm for at blive klogere på ledelse og implementering af god demensomsorg. Tidligere på måneden var knap 140 læger, sygeplejersker og neuropsykologer fra udredningsenheder i hele landet samlet til en lærerig dag med oplæg og workshops om bl.a. harmonisering af undersøgelsesmetoder og diagnosekriterier, samarbejde på tværs samt pårørendeinterviews. I september deltog 300 fagfolk i Migrationsskolens konference for at dele viden og erfaringer med de seneste tre års arbejde med etniske minoritetsgrupper og demens. Den 28. november kan du blive opdateret på forskningen indenfor Alzheimers sygdom - læs mere om det spændende program for vores årlige forskningskonference i dette nyhedsbrev.
 
 
peter_johannsen_460x180px
Alzheimer-forskningsfondens pris 2014
Overlæge Peter Johannsen har modtaget 100.000 kroner for sit fremragende arbejde med kliniske afprøvninger af nye lægemidler mod demens, for sin engagerede undervisning og arbejdet med udvikling af kvalitetsdatabaser for udredning af demens.
 
mand_plejer_seng_460x180px
Højt forbrug af morfinpræparater blandt ældre i Danmark
Demente ældre får langt hyppigere end ikke-demente udskrevet medicin med morfin. Forbruget er højest på plejehjem, hvor hele 41 pct. af alle beboere i løbet af et år er i behandling med morfinpræparater eller anden stærk smertestillende medicin.
 
mand_alvorlig460x180px
Antipsykotisk behandling ved demens kan ofte afbrydes
Mange mennesker med demens får behandling med antipsykotiske lægemidler for at dæmpe uro, vrangforestillinger og aggressiv adfærd. Behandlingen er ofte langvarig, men forskning viser, at behandlingen ofte kan afbrydes uden problemer hos mange af patienterne.
 
generationer_460x180px
World Alzheimer Report om risikofaktorer for demens
Risikoen for demens kan nedsættes ved at undlade rygning og sørge for rettidig opsporing og behandling af forhøjet blodtryk, sukkersyge og andre risikofaktorer for hjertekarsygdomme. Sådan lyder nogle af konklusionerne fra World Alzheimer Report 2014, der opsummerer forskningen på området.
 
migrationsskole_konf2014_rune_elsebeth_gw460x180px
Antallet af ældre indvandrere med demens stiger
I de kommende år stiger antallet af ældre indvandrere med demens og i 2040 vil hele 67 pct. af de ældre indvandrere være fra ikke-vestlige lande. Det giver en række udfordringer i sundhedsvæsnet og plejesektoren - og der skal handles allerede nu, viser erfaringer fra Migrationsskolen.
 
piller_tabletter_460x180px
Benzodiazepiner knyttet til øget risiko for Alzheimers sygdom
Langvarig behandling med beroligende medicin ser ud til at øge risikoen for på længere sigt at udvikle Alzheimers sygdom. Risikoen for sygdommen er dels knyttet til doseringens størrelse og dels til, hvor længe medicinen virker i kroppen.
 
mennesker_flok_460x180px
Færre demente i Tyskland på kort sigt
Et tysk registerstudie viser, at der i 2009 var færre tilfælde af demens blandt ældrebefolkningen end i de to foregående år. Faldet i forekomsten af demens er mest udtalt blandt ældre kvinder.
 
 
Download fx rapporter, fakta-ark og apps eller bestil kliniske værktøjer for læger, vejledninger for sagsbehandlere eller DVD'ere og lommeguide, der kan bruges til undervisning af plejepersonale.
 
 
 
Dine input er vigtige, for at vi fortsat kan udvikle videnscentrets hjemmeside. Brug 2 minutter på at besvare et kort spørgeskema. Tak for din hjælp.
 
 
 
Forskningskonference
Den 28. nov. kan du blive opdateret på Alzheimer-forskningen: Danske og internationale oplægsholdere giver eksempler på den aktuelle forskning inden for Alzheimers sygdom.
 
link
Se program og tilmeld dig her
 
 
 
TV: De forsvundne demente
Gik du glip DR2-udsendelsen De forsvundne demente der blev sendt onsdag den 15. september?
 
link
Se eller gense udsendelsen her
 
 
 
Information om dette abonnement
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt din mailadresse: [email] til nyhedsbrevet via www.videnscenterfordemens.dk
Hjælp til nyhedsbrev
Oplever du problemer, eller har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt os på ovenstående link
Afmeld nyhedsbrev
Ønsker du at afmelde dit abonnement, tryk på ovenstående link

Afmeld nyhedsbrev