Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet, afsnit 6922
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
Tlf. 35456922

vide@rh.regionh.dk
 
 
Fokus på forskning: kognition, træning og rehabilitering samt meget mere   16-12-2014
Kære [fullname,fallback=læser], Efteråret står i forskningens tegn. I forbindelse med den internationale Alzheimerdag d. 21. september hædrede Alzheimerforskningsfonden i Danmark uddannelseskonsulent Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, og professor og institutleder ved Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Albert Gjedde, Københavns Universitet, med to priser på hver 100.000 kr. De modtog prisen for deres forskningsarbejde og særlige indsats over for mennesker med demenssygdomme. Nationalt Videnscenter for Demens ønsker dem begge et stort tillykke! Endvidere minder vi om, at videnscentret inviterer til årets forskningskonference med fokus på forskning i kognition, træning og rehabilitering den 29. november. Professor Bob Woods fra Bangor University, UK, holder oplægget: “Improving quality of life for people with dementia: can cognition-focused interventions be effective?” Bob Woods er blandt mange andre forskere at finde på konferencen. Vi glæder os til at se jer! Til næste sommer afholdes den enestående konference: Alzheimer's Association International Conference (AAIC) i København. Læs mere om dette her i nyhedsbrevet. Videnscentret har planlagt næste års kurser og konferencer, og vi forventer at kursuskataloget er klar til udsendelse primo december. Den Skandinaviske konference. ”God demensomsorg – et spørgsmål om ledelse?” afholdes igen til næste år. Det bliver den 20.- 21. oktober 2014 i Stockholm. Konferencen omhandler et stort antal emner, som præsenteres på svensk, norsk, dansk og engelsk. Konferencens tema bliver ”Implementering som holder” og diskuterer spørgsmålet om, hvordan man kan udføre og fastholde forbedringer over tid. Programmet for konferencen præsenteres på www.demenscentrum.se, hvor der også vil være et tilmeldingslink fra d. 1. december. Den 12. november flytter Nationalt Videnscenter for Demens til nye lokaler - og videnscentret og Hukommelsesklinikken bliver nu samlet i Rockefeller-bygningen.Følg med på www.videnscenterfordemens.dk Det er blot nogle af de ting, du kan læse om på www.videnscenterfordemens.dk, hvor vi følger med i den seneste udvikling på demensområdet for at fremme god pleje, omsorg og behandling af demens i hele Danmark.
 
 
nationale ret
National klinisk retningslinje for demens
Sundhedsstyrelsen har udgivet en national klinisk retningslinje for udredning, behandling og pleje af personer med demens. Retningslinjen omhandler alle faser i patientforløbet, herunder metoder til pleje og omsorg. Læs mere her.
 
aaic14
Indsend abstracts til AAIC
For første gang er Danmark vært for Alzheimer's Association International Conference (AAIC)– verdens største konference om demens: den 12.-17. juli 2014 i København. Læs mere her.
 
fra modul 6
Nyt modul i ABC Demens
ABC Demens er opdateret med et nyt spændende modul 6, som handler om kommunikation. Få indblik i hvordan demenssygdom kan påvirke kommunikationsevnen. Modulet indeholder bl.a. små filmklip med cases og undervejs får du stillet testspørgsmål. Læs mere her.
 
tulipaner
Anbefalinger for demenspleje i livets sidste fase
Personer med demens kan have svært ved at få samme adgang til palliativ indsats som andre døende. De har sværere ved at udtrykke deres behov, har ikke så let adgang til de relevante fagpersoner og passer måske dårligt til de etablerede tilbud som fx hospice. Læs mere her.
 
global ex
Global Excellence Symposium
Den 7. november giver udenlandske forskere deres bud på, hvordan omgivelser, gener og motion påvirker hjernesygdommene sklerose og demens. Det sker på et Global Exellence Symposium på Rigshospitalet. Læs mere her.
 
læge patient
Medvirker tidlig diagnose til bedre sygdomsforløb?
Diagnosticering af Alzheimers sygdom tidligt i sygdomsforløbet ser ud til at have en gavnlig virkning på patienternes psykiske tilstand på længere sigt samt på deres praktiske funktionsniveau i hverdagen. Læs mere her.
 
alz-report
Fokus på demenspleje i World Alzheimer Report
Temaet for World Alzheimer Report 2013 er pleje og omsorg for mennesker med demens. Behovet for demenspleje forventes at stige betydeligt i de kommende årtier som følge af en hastigt voksende ældrebefolkning. Læs mere her.
 
 
Hør engelske professor Bob Woods, hollandske professor Myrra Vernooij og professor Hanne Mette Ochsner Ridder fra Danmark og andre forskere fortælle om kognition, træning og rehabilitering ved demenssygdomme den 29. november i København.
 
 
 
På dette kursus arbejdes med at observere tegn på demens ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er en hjælp til at diagnosticere Alzheimers sygdom i denne gruppe og kan bruges til at omsætte observationer til pædagogisk praksis.
 
 
 
Temadagen har fokus på den nyeste viden om udredning og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning og indledes med en forelæsning af MBChB, MRCPsych, MSc, PhD, Dr André Strydom, Faculty of Brain Sciences, England.
 
 
 
Information om dette abonnement
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt din mailadresse: [email] til nyhedsbrevet via www.videnscenterfordemens.dk
Hjælp til nyhedsbrev
Oplever du problemer, eller har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt os på ovenstående link
Afmeld nyhedsbrev
Ønsker du at afmelde dit abonnement, tryk på ovenstående link

Afmeld nyhedsbrev