Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet, afsnit 6922
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
Tlf. 35456922

vide@rh.regionh.dk
 
 
Nyhedsbrev fra Nationalt Videnscenter for Demens   16-12-2014

Kære [fullname,fallback=læser],
 
Kursuskataloget for 2015 er netop kommet på gaden. Fagligt favner det bredt og indeholder tilbud til både SOSU-assistenten, demenskoordinatoren, den ph.d.-studerende og den erfarne overlæge. Læs mere i dette nyhedsbrev.
 
I oktober faldt satspuljeaftalen på sundhedsområdet på plads. I aftalen er der afsat 19, 2 millioner kroner til videreførelse af Nationalt Videnscenter for Demens 2015-2018. Det betyder, at vi forsat kan arbejde for at løfte viden om demens i hele landet hos de mange fagpersoner, der dagligt er i kontakt med mennesker med demenssygdom og deres pårørende.
 
Med denne gode nyhed, ønsker vi alle en glædelige jul og et godt nytår!
 
Venlig hilsen Nationalt Videnscenter for Demens

 
 
senior_mand_digital_460x180
Digital post: Nye muligheder for mennesker med demens
Digital post og online-selvbetjening giver nye muligheder, men hvad skal læger, sygeplejersker og plejepersonale være opmærksom på for at kunne støtte og vejlede?
 
nerveceller_blaa
Demenslægemidler forlænger livet med Alzheimers sygdom
Ny svensk forskning: Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom forlænger levetiden hos patienter, der responderer godt på behandlingen eller som kan tåle høje doser.
 
overvaegt_kvinde_480x180px
Type 2 diabetes slider på hjernen
Har man type 2 diabetes som midaldrende, er der øget risiko for at udvikle hukommelsesbesvær og andre kognitive problemer senere i livet. En mere effektiv forebyggelse og behandling af diabetes ville formentlig kunne bidrage til at undgå mange tilfælde af demens.
 
pensionist_par_480x180px
Hjernen ældes hurtigere på pension
Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ledsages af en forringelse af hukommelse og koncentrationsevne på knap 10 pct. Hjernen ældes så at sige hurtigere end ellers. Den accelererede mentale aldring svarer til, at hjernen allerede 12-16 mdr. efter arbejdsophør er blevet ca. 3 år ældre.
 
dame_med_kaffe
Telefonrådgivning mindsker depression hos pårørende
Pårørende til personer med demens lever ofte med en høj grad af psykisk belastning. Telefonisk rådgivning kan mindske depressive symptomer hos de pårørende. Men det er uklart om telefonrådgivning hjælper på andre symptomer som stress eller angst.
 
kryds_tvaers_460x180px
Tvivlsom effekt af hjernetræning
Er der videnskabelig dokumentation for, at hjernetræning virker? Ifølge en dansk oversigtsartikel er svaret, hverken entydigt ja eller nej.
 
aktiv_seniormand
Kognitiv reserve beskytter mod demens
Personer, der livet igennem er mentalt aktive, har alt andet lige lavere risiko for at udvikle demens i alderdommen end mindre mentalt aktive personer. Forskningen vedr. kognitiv reserve er kompliceret og vanskelig at overskue. Dansk oversigtsartikel sammenfatter de vigtigste resultater fra de seneste to årtiers forskning.
 
mennesker_flok_460x180px
Flere eller færre demente i Danmark?
Risikoen for demens stiger med alderen, og da middellevealderen er stigende, forventes også antallet af demente at stige. Befolkningsundersøgelser tyder dog på, at tilvæksten af nye demenstilfælde sker langsommere end tidligere. Dansk statusartikel diskuterer forskellige fremskrivninger af forekomsten af demens.
 
 
Kurser og konferencer om demens 2015
Få overblik over vores uddannelsestilbud - inkl. vores skræddersyede kurser, hvor vi kommer ud på din arbejdsplads. Husk, at DemensDagene er tilbage i maj 2015!
 
link
Mere info, priser og tilmelding
 
 
 
Brug af GPS til personer med demens
GPS kan være et nyttig redskab, der kan skabe tryghed og øge livskvalitet. Læs her om fordelene ved brug af GPS som hjælpemiddel og hvad man skal være opmærksom på.
 
link
Brug af GPS
 
 
 
'Hjernekassen' på P1
Radio om demens: Hvad gør demenssygdomme ved hjernen? Hvor langt er forskningen og hvilken hjælp er der at få?
 
link
Lyt til 'Hjernekassen' på P1
 
 
 
Rating af neuropsykiatriske symptomer og livskvalitet
Hvilket instrument til screening og rating af neuropsykiatriske symptomer og livskvalitet ved demens skal man vælge?
 
link
Læs mere
 
 
 
Information om dette abonnement
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt din mailadresse: [email] til nyhedsbrevet via www.videnscenterfordemens.dk
Hjælp til nyhedsbrev
Oplever du problemer, eller har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt os på ovenstående link
Afmeld nyhedsbrev
Ønsker du at afmelde dit abonnement, tryk på ovenstående link

Afmeld nyhedsbrev