Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet, afsnit 6922
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
Tlf. 35456922

vide@rh.regionh.dk
 
 
DEMENSDAGENE, NY E-LEARNING, KURSUS FOR PH.D.-STUDERENDE OG MEGET MERE OM DEMENS   16-12-2014
Kære [fullname,fallback=læser], Maj måned står lige for døren og den 6.-7. maj ser vi frem til DemensDagene 2013, der igen i år afholdes i Tivoli Hotel & Congress Center. Allerede nu har mere end 900 fagpersoner meldt deres ankomst til konferencen, der sætter fokus på ”Livskvalitet i hverdagen – et fælles ansvar”. Nationalt Videnscenter for Demens præsenterer i maj et nyt, gratis, webbaseret kursus: ABC DEMENS, som bliver demonstreret for første gang på DemensDagene 2013. Kurset er opbygget i moduler og er målrettet personale, der arbejder med pleje og omsorg for personer med demens. ABC DEMENS ”går i luften” på vores hjemmeside den 14. maj! Forskning og evidensbaseret forebyggelse og behandling er altafgørende for at bekæmpe udviklingen af demenssygdomme. Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer igen i år et internationalt kursus for ph.d.-studerende - i samarbejde med Københavns Universitet. Spirende forskere skulle gerne blive inspireret til at specialisere sig i demens og bibringe feltet værdifulde resultater senere hen i deres karriere. Migrationsskolen for demensplejen i Øresundsregionen, har med stor succes afholdt kurset: ”Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper” på begge sider af Sundet. Til maj udgiver vi vejledningen: ”Opfattelse af demens blandt personer med anden kulturel og sproglig baggrund” samt faktaark på seks sprog. Nationalt Videnscenter for Demens' Forskningskonference, som i år har fokus på kognition, træning og rehabilitering ved demenssygdomme, afholdes den 29. november. Professor Bob Woods vil holde oplægget: Improving quality of life for people with dementia: can cognitition-focused interventions be effective? Vi håber på stor deltagelse igen i år. Vi håber, at den nye viden og værktøjer kommer alle til gode!
 
 
plan_lille
100 millioner dollar til at bekæmpe demens
Den amerikanske regering har for finansåret 2013 bevilliget 100 millioner dollar til at bekæmpe demens. Bevillingen indgår i en ambitiøs national handlingsplan mod demens, der afvikles i årene 2012 til 2015.
 
region sjælland
Forløbsprogram for Demens i Region Sjælland
Forløbsprogrammet beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for patienter/borgere med demens i sygehusregi, i kommuner og i almen praksis i Region Sjælland.
 
psykedelisk
Langvarig antipsykotisk behandling er sjældent gavnlig
Personer med demens udvikler ofte psykiske symptomer og adfærdsændringer, der kan være pinefulde for både dem selv og deres omgivelser. Symptomerne er ofte vanskelige at behandle og i mangel af bedre anvendes tit antipsykotisk medicin. Læs mere her.
 
fordbold
Gentagne hjernerystelser øger risiko for demens
To studier af pensionerede amerikanske fodboldspillere giver bedre indblik i, hvad der sker i hjernen i forbindelse med gentagne hovedtraumer og hvordan, det med tiden kan udvikle sig til demens.
 
1313
Det er særlig vanskeligt at stille en demensdiagnose og udelukke andre årsager til demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning – især hos personer med Downs syndrom. Læs mere om temadagen her.
 
1413, lewy body
En række sygdomme medfører både demens og parkinsonisme; Lewy body demens, demens ved atypisk parkinson og ved Parkinsons sygdom. Læs mere om temadagen her.
 
1513, netværkskonference for demensudredningsenheder
Netværkskonferencen henvender sig til medarbejdere fra landets demensudredningsenheder. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem udredningsenhederne på tværs af regionerne.
 
migrationsskole
Mennesker fra etniske minoritetsgrupper hæmmes bl.a. af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, således at kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Læs mere om kurset her.
 
ben på bånd
Det tredje hold Alzheimer-patienter er i fuld gang og igangsætter deres træningsforløb til maj. Patienter mellem 50 - 90 år, der har fået stillet diagnosen Alzheimers sygdom i let til moderat stadie, kan deltage i forsøget.
 
 
Temadagens program er bredt sammensat med en vekslen mellem oplæg og workshops. Få mere at vide om sygdommen, pleje og omsorg, en personlig fortælling og om Liv i Fokus perspektivet.
 
 
 
Temadagen sætter fokus på, hvad det betyder, når underviseren slipper kontrollen og ansvaret for den andens læring. I stedet for tilrettelægges aktive og refleksive læreprocesser, hvor det er den lærende selv som styrer processen. Ved hjælp af rejsen som metafor, bliver du inspireret til, hvordan du gennem pædagogiske øvelser, spil og leg skaber aktive og udfordrende læreprocesser.
 
 
 
Et kursus målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt: Research in Alzheimer's disease and other neurodegenerative dementias.
 
 
 
Årets største demenskonference i Danmark står for døren. Hør 12 forskellige symposier om bl.a. adfærdsproblemer, etniske minoritetsgrupper, Frontotemporal demens, palliativ indsats ved demens, biomarkører samt mange andre emner.
 
 
 
Information om dette abonnement
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt din mailadresse: [email] til nyhedsbrevet via www.videnscenterfordemens.dk
Hjælp til nyhedsbrev
Oplever du problemer, eller har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt os på ovenstående link
Afmeld nyhedsbrev
Ønsker du at afmelde dit abonnement, tryk på ovenstående link

Afmeld nyhedsbrev