Nationalt Videnscenter for Demens,
Rigshospitalet, afsnit 6922
Blegdamsvej 9,
2100 København Ø
Tlf. 35456922

vide@rh.regionh.dk
 
 
App til plejepersonale. Kursus til ph.d.-studerende. Afhandling om etniske minoriteter og meget mere om demens.   16-12-2014
Kære [fullname,fallback=læser], Forskning og evidensbaseret forebyggelse og behandling er altafgørende for at bekæmpe udviklingen af demenssygdomme. Derfor lancerer Nationalt Videnscenter for Demens et kursus for ph.d. studerende, så spirende forskere kan blive inspireret til at specialisere sig i demens og bibringe feltet værdifulde resultater senere i deres karriere. Et eksempel på disse unge forskere er cand.psyk. Rune Nielsen, der i maj måned forsvarer sin afhandling om udredning af demens blandt etniske minoriteter. Viden herfra skal bl.a. anvendes i det skandinaviske samarbejde "Migrationsskole for demensplejen i Øresundsregionen", hvor medarbejdere i region og kommuner skal lære mere om de særlige udfordringer i tilrettelæggelsen af pleje og behandling for mennesker med demens blandt etniske minoriteter. Behovet for mere viden om muligheder for god støtte og behandling er også formålet bag det landsdækkende forskningsprojekt ADEX. Dels skal projektet undersøge nytten af fysisk træning for patienter med Alzheimers sygdom - og dels skal ADEX samle klinisk demensforskning i en alliance, så fremtidige landsdækkende projekter kan styrkes. Til forskningskonferencen i november er videnskabens resultater igen i fokus. Professor Bente Klarlund, lektor Miia Kivipelto og professor Laura Fratiglioni vil alle fremlægge resultaterne af deres forskning om forebyggelse og risikofaktorer ved demens. Endelig kan Region Hovedstaden og Nationalt Videnscenter for Demens præsentere en ny app til smartphones. Vi demonstrerer app'en på DemensDagene 2012, men du kan allerede nu få et smugkig på værktøjet, der er tiltænkt plejepersonale i kommuner og regioner. Vi håber, at den nye viden og værktøjer kommer alle til gode!
 
 
labprøver
Research in Alzheimer's disease and other neurodegenerative disorders lyder titlen på kurset målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt.
 
forskningskonference og phd kampagne
Bente Klarlund åbner konferencen den 30. november 2012. Også finske Miia Kivipelto og Laura Fratiglioni fra Sverige holder oplæg om forskning i forebyggelse og risikofaktorer.
 
globusbanner
Etniske minoriteter og demens
Cand.psyk. Rune Nielsen forsvarer den 16. maj sin ph.d.-afhandling, der handler om udredning af demens hos patienter fra etniske minoriteter.
 
hjerneaktivitet
Sjælden sygdom diskuteres fortsat
Corticobasal degeneration - en sjælden sygdom inden for gruppen af Parkinsonssygdomme - er blevet undersøgt i forhold til tre forskellige sæt af diagnosekriterier.
 
12mediation
Kan meditation hjælpe pårørende til demente?
12 minutters daglig meditation har vist sig at have en gavnlig effekt på pårørende til demente personer ifølge ny forskning.
 
piller3
Demensmedicin uden effekt ved Downs syndrom
En stor undersøgelse af behandling af udviklingshæmmede personer (Downs syndrom) med demensmedicinen memantin viser ingen tegn på, at medicinen skulle have nogen effekt.
 
motionscykel.png
Aktive ældre har nedsat demensrisiko
Almindeligt husarbejde som madlavning, opvask og rengøring har hos ældre mennesker en mulig beskyttende virkning mod udvikling af Alzheimers sygdom.
 
piller_start
Dokumenteret effekt af langtidsbehandling med donepezil
En ny engelsk undersøgelse viser, at patienter med moderat til svær Alzheimers sygdom klarer sig bedre på hukommelsestest og med funktionsevne i hverdagen når de fortsætter med anti-demens medicin (donepezil) – frem for at ophøre med behandling. Patienterne havde været i behandling i 2-3 år.
 
øresundsbroen
Nationalt Videnscenter for Demens samarbejder med Neuropsykiatriska kliniken i Malmø om et fælles uddannelsesprojekt.
 
adex u
ADEX er et landsdækkende forskningsprojekt, hvor Alzheimer-patienter fra 8 demensklinikker skal deltage i et træningsforløb. Klinikkerne søger nu forsøgspersoner til næste træningsrunde. Udskriv foldere om projektet og del dem ud til dine kolleger og patienter.
 
 
App til plejepersonale
Få den første app på demensområdet med observationer, quiz, opslagsværk og gode råd.
 
link
Hent app'en til din Android-telefon
 
 
 
Knap 900 deltagere dukker op til DemensDagene den 7.-8. maj 2012. Måske du vil have en af de sidste pladser på konferencen?
 
 
 
For første gang vil de tre skandinaviske videnscentre føre ledere på demensområdet sammen for at søge svar på demens-omsorgens fremtidige udfordringer.
 
 
 
Information om dette abonnement
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt din mailadresse: [email] til nyhedsbrevet via www.videnscenterfordemens.dk
Hjælp til nyhedsbrev
Oplever du problemer, eller har du spørgsmål til dit abonnement, så kontakt os på ovenstående link
Afmeld nyhedsbrev
Ønsker du at afmelde dit abonnement, tryk på ovenstående link

Afmeld nyhedsbrev