Til forsiden

Nyheder om demens

Her kan du læse nyt fra demensområdet.

Du kan også vælge udelukkende at se de seneste internationale forskningsnyheder.

Søg i nyheder om demens


brikker_menneskemaengde1200x800.jpg
Stor variation i forbrug af stærk smertestillende medicin

Andelen af ældre borgere med demens, der behandles med stærke smertestillende lægemidler, varierer betydeligt fra kommune til kommune. For hjemmeboende ældre med en demensdiagnose varierede andelen af personer, der var i behandling med et stærkt smertestillende lægemiddel i 2015, fra knap hver tiende til mere end hver tredje. For ældre i plejebolig med en demensdiagnose varierede andelen af personer, der var i behandling, fra cirka hver fjerde til over halvdelen. Det viser et nyt studie fra Nationalt Videnscenter for Demens. 

27. august 2019

hvad_er_demes_flag_1200px.jpg
Information om demens til personer med udviklingshæmning

"Hvad er demens?" er en hjemmeside målrettet personer med udviklingshæmning og kognitiv funktionsnedsættelse. Siden indeholder kort og klar information om demens og findes på alle nordiske sprog samt engelsk. Hjemmesiden er udviklet i et samarbejde mellem Aldring og helse i Norge samt Nordens Velfærdscenter. 

21. august 2019

webshop_frontpage_1200x800.jpg
Ny webshop: Bestil materialer om demens

Fra i dag er det muligt at bestille diverse materialer om demens i videnscentrets nye webshop. Her finder man blandt andet trykte udgaver af alle materialerne i 'Værktøjskassen - støtte til et liv med demens.' Man kan også købe fx Lommeguide, kognitivt screeningsbatteri og en opdateret version af diagnosekriterier for demens. 

20. august 2019

hjernescanning.jpg
Vejledning til scanningsbeskrivelse ved udredning af demens

Dansk Neuroradiologisk Selskab har udarbejdet en vejledning til en ensartet beskrivelse af CT- og MR-scanning af hjernen i forbindelse med demensudredning. Vejledningen er tænkt som en hjælp for radiologer, der beskriver resultatet af scanninger ved demensudredning, men kan med sine anbefalinger vedrørende atrofi-scores og definitioner af vaskulære fund også være en hjælp for læger, neuropsykologer og andre læsere af scanningsbeskrivelser.

20. august 2019

20160126TB_NVD_Genre22-1200x800.jpg
BASIC – et nyt udredningsværktøj for demens

BASIC er et nyudviklet, valideret dansk værktøj til støtte for udredning af demens og mild cognitive impairment (MCI). Værktøjet har væsentligt højere diagnostisk træfsikkerhed end det nuværende standardværktøj Mini-Mental State Examination (MMSE) og er desuden hurtigere at anvende. 

20. august 2019

Borgernaer-tekn1200.jpg
Forskningskonference: Borgernær teknologi på demensområdet

Er du interesseret i teknologi til mennnesker med demens? På forskningskonferencen i november vil en række oplægsholdere fra ind- og udland sætte fokus på udvikling og brug af teknologi, som anvendes af eller sammen med mennesker med demens. Deltagere på konferencen opfordres også til at præsentere egne forskningsprojekter på posterudstillingen.  

16. august 2019

Senest opdateret: 04. juli 2019