Til forsiden

Nyheder om demens

Her kan du læse nyt fra demensområdet.

Du kan også vælge udelukkende at se de seneste internationale forskningsnyheder.

Søg i nyheder om demens


Corona_1200x800.png
CORONA: Sådan kontakter du videnscentret

Vores arrangementer er aflyst i juni måned på grund af Covid-19-situationen, og flere kurser og konferencer er også berørt i efteråret. Videnscentret holder åbent som vanligt, men kan pga. den aktuelle situation kun kontaktes på mail. Læs hvordan du kontakter os her.

18. juni 2020

i tvivl
Kan negativ tænkning øge risikoen for demens?

Tilbagevendende negativ tænkning er ifølge et internationalt studie både associeret med tab af kognitivt funktionsniveau, målt ved hjælp af blandt andet hukommelsestests, og med biologiske markører for Alzheimers sygdom i form af ophobning af skadelige proteinstoffer i hjernen. 

17. juni 2020

Rune-1200.jpg
Fornem pris til neuropsykolog

Neuropsykolog, ph.d. Rune Nielsen fra Nationalt Videnscenter for Demens modtager Dansk Psykolog Forenings Seniorforskningspris for sin forskning indenfor den tværkulturelle neuropsykologi med særligt fokus på udredning og behandling af demens.

 

 

10. juni 2020

pille.gif
Erstatter smertestillende medicin antipsykotisk medicin mod adfærdsforstyrrelser?

Anvendelsen af stærke smertestillende lægemidler i ældrebefolkningen steg markant i perioden 2000 til 2015 – især blandt ældre med demens. Parallelt hermed sås et fald i anvendelsen af antipsykotiske lægemidler blandt ældre. Det rejser mistanke om, at stærke smertestillende lægemidler i et vist omfang anvendes som erstatning for antipsykotiske lægemidler ved behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens.

8. juni 2020

DNA_kromosom_460x180px
Gen-variant øger risiko for både Alzheimers sygdom og alvorlig CoVID-19 infektion

Personer, der bærer to kopier af e4-varianten af ApoE-genet, har øget risiko for både at få Alzheimers sygdom og for at blive alvorligt syge af CoVID-19. Det hævder engelske forskere på baggrund af analyse af biobank-data fra 323.000 personer. Demens udgør i sig selv en risikofaktor for alvorlig CoVID-19 infektion, men sammenhængen mellem e4-varianten af ApoE og alvorlig CoVID-19 infektion ser ud til også at gøre sig gældende, når der tages højde for indflydelsen fra demens.

2. juni 2020

BASIC_vaerktoej_initiativ_1_300px
Nye værktøjer til identifikation af mild cognitive impairment

BASIC og BASIC-Q er to nyudviklede danske værktøjer, der kan hjælpe med at identificere kognitiv svækkelse og demens. Yderligere analyser af resultater fra valideringsstudiet viser, at de to værktøjer også egner sig til at identificere såkaldt mild cognitive impairment blandt ældre. 

26. maj 2020

Senest opdateret: 04. juli 2019