Til forsiden

Nyt e-learningskursus om udfordrende adfærd

5. november 2020

Nu er der mulighed for ny viden om udfordrende adfærd hos mennesker med demens. 'ABC Demens - udfordrende adfærd' er en overbygning til 'ABC Demens – pleje og omsorg', og målgruppen er social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger og fysioterapeuter, der arbejder med mennesker med demens.
ABC-udf-adf-1200.jpg
I takt med at demenssygdommen udvikler sig, de kognitive funktioner bliver svagere og kommunikationsevnen forringes, bliver adfærdsændringer ofte en del af demensbilledet. Det kan vise sig på mange forskellige måder, fx som vredesudbrud, urolig adfærd eller en ændret døgnrytme. Man antager at 90% af alle mennesker med demens oplever adfærdsændringer i løbet af deres tid med demens.
 
Af og til får adfærdsændringerne en karakter, hvor de udfordrer personen selv eller personens omgivelser. Sikkerheden for personen med demens kan være truet, hvis han eller hun fx forlader hjemmet eller ikke formår at samarbejde om personlig hygiejne. Samtidig kan pårørende og personale føle sig truet, hvis personen med demens fx er voldsomt vred eller afvisende.
 
I de situationer har fagpersonerne omkring personen brug for viden og særlige redskaber til at forstå og støtte personen med demens.
 

I ABC Demens – udfordrende adfærd lærer kursisten om:

Hvad er adfærdsændringer og psykiske symptomer, hvordan kommer de til udtryk og hvorfor opstår de?
Hvordan arbejder man systematisk og tværfagligt med udfordrende adfærd? 
 

Målgruppe

Målgruppen for e-learningen er ansatte på plejecentre, i hjemmeplejen og på bosteder, der arbejder med mennesker med demens, der har en udfordrende adfærd. Fx social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, pædagoger og fysioterapeuter.
 

Varighed og indhold

Kurset er gratis, varer ca. 1 ½ time, er bygget op omkring teori, opgaver og cases, og kursisten præsenteres både for illustrationer, film og tekst. 
 

Udfordrende adfærd kræver en fælles, metodisk tilgang

Sygeplejerske og uddannelseskonsulent i Nationalt Videnscenter for Demens, Elsebeth Refsgaard er en af forfatterne bag kurset: 
 
Når adfærden udfordrer hos mennesker med demens, er det nødvendigt, at personalet arbejder sammen på tværs af faggrupper og vagtplaner for at forstå de behov, som personen med demens ikke selv kan give udtryk for. 
En metodisk tilgang til udfordrende adfærd højner den faglige kvalitet i arbejdet og skaber bedre trivsel for personen med demens, for pårørende og for personalet.
Dette e-learningskursus giver kursisterne en introduktion til en metode, som kan kvalificere arbejdet med mennesker med demens.”
 

Opret bruger og log ind 

Du opretter dig, og kan tage kurset her.
 

Baggrund

Sundhedsstyrelsen udarbejdede i maj 2019 en ”Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen” på demensområdet. E-learningskurset er en del af denne handlingsplan. 
 

Læs mere

Du kan allerede nu oprette en profil, så du kan tage kurset. Læs mere om kurset eller opret en profil her.
 
01landevej1200.jpg
Illustration fra kursets case om Inge, der forlader plejecentret.
 
Bente-trækker-i-dug1200.jpg
Illustration fra kursets case om Bente, der trækker i dugen til stor irritation for Bentes medbeboere.
 
 
Jan-hjemmesygeplejerske_opgang_talebobbel.jpgIllustration fra kursets case om Jan, der afviser hjælp til sårbehandling.