Til forsiden

Undgå benspænd, der kan føre til isolation

8. oktober 2020

Det er en stor hjælp, når omgivelserne formår at støtte mennesker med demens på den rette måde, så de kan deltage aktivt i hverdagslivet – også udenfor hjemmet. Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark lancerer i dag en rapport og en oplysningsindsats.
Folkebevægelsen.png

Oplysningsindsatsen har til formål at hjælpe mennesker med demens med at færdes trygt i det offentlige rum.

Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens understreger vigtigheden af dette fokus.

”Vi er nødt til tale højt om, hvordan man med ret enkle tiltag kan gøre det mere trygt for personer med demens at foretage sig dagligdagsaktiviteter uden for hjemmet. Selv den daglige indkøbstur gør for eksempel en stor forskel i forhold til trivsel og livskvalitet, og mange typer af fritidsaktiviteter er med til at vedligeholde de fysiske funktioner. Derfor er det vigtigt, at vi aktivt gør noget for at undgå de benspænd, som kan få personer med demens til at isolere sig derhjemme.”

Mennesker med demens kan let få en oplevelse af, at hverdagens daglige aktiviteter er uoverstigelige, særligt, hvis der ikke er den rette støtte og forståelse omkring dem. Men støtten er nødvendig. Det er vigtigt at mennesker med demens kan bevare deres relationer, og at de støttes til fortsat at klare de daglige gøremål, som de er vant til at klare. Sociale stimuli og daglige aktiviteter er afgørende for vedligeholde de kognitive funktioner.

Læs rapporten fra ”Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark” på www.demensvenligtdanmark.dk (nederst på siden).

Læs mere om en meningsfuld hverdag her.