Til forsiden

København er innovationsparat inden for demensområdet

14. oktober 2020 af Kasper Jørgensen

Alzheimer's Disease International har i samarbejde med to andre organisationer lanceret et indeks for innovationsparathed inden for demensområdet. På baggrund af indekset er 30 storbyer kloden rundt blevet rangordnet i henhold til innovationsparathed. København indtager en pæn sjetteplads på listen.
flere_dør_af_demens_web.jpg

Indekset for innovationsparathed er baseret på 26 indikatorer inden for fem kategorier, der bidrager til at understøtte demensinnovation:

  • strategi og engagement
  • tidlig opsporing og diagnose
  • adgang til behandling og pleje
  • kommunale støtteforanstaltninger
  • betingelser for erhvervslivet

Forskningscenter for demens

Inden for kategorien strategi og engagement ses bl.a. på, om der foreligger en national eller regional handlingsplan for demens. Inden for kategorierne tidlig opsporing og diagnose samt adgang til behandling og pleje undersøges, om der gives tilskud til behandling med demenslægemidler, og om antallet af praktiserende læger, sygeplejersker og speciallæger står mål med ældrebefolkningens størrelse. Kategorien kommunale støtteforanstaltninger omfatter bl.a. ældre borgeres adgang til hjemmepleje, mens kategorien betingelser for erhvervslivet ser på forhold som forskningssamarbejde mellem universiteter og erhvervsliv samt antallet af patenter indenfor biotech og medicin i 2019.

Indekset tager også højde for, om byen rummer et forskningscenter for demens, som fx Nationalt Videnscenter for Demens, eller en hospitalsbaseret demensudredningsenhed, samt om der tilbydes uddannelse af sundhedsprofessionelle inden for demensområdet. London, Glasgow og Manchester indtager de tre øverste pladser på indekset. København indtager som nævnt en sjetteplads lige under Amsterdam og Vancouver. I den modsatte ende af skalaen ligger byer som Sao Paulo og Cape Town.

Samarbejde og handling

Ud over Alzheimer’s Disease International har Global Coalition on Aging og Lien Foundation deltaget i udviklingen af indekset for innovationsparathed inden for demensområdet og rangordningen af de 30 byer. De tre organisationer håber, at lanceringen af indekset for innovationsparathed vil inspirere til samarbejde og handling, udøve en gavnlig indflydelse på beslutningstagere og politikere og i sidste ende forbedre betingelserne for personer med demens og deres pårørende.