Til forsiden

Ældretopmøde: Behov for nytænkning af uddannelse inden for demens

30. september 2020

Sundheds- og Ældreministeriet afholder topmøde om ældreplejen. Ældreplejen er under pres, og det kalder på en bred vifte af løsninger. Vi har konkrete forslag til, hvordan vi med målrettede indsatser kan sikre mere værdighed, større patientsikkerhed og højere faglighed i indsatsen.
mennesker_flok_1200x500px.jpg

De problemer, som vi har været vidne til på plejecentrene hen over sommeren er komplekse, og de kræver nytænkning, komplekse løsninger og ikke mindst et politisk fokus.

Vi mener der skal nytænkning til for at sikre de nødvendige faglige kompetencer og for at gøre det attraktivt at arbejde indenfor ældreområdet.

Nationalt forankret efteruddannelse

Størstedelen af beboere på plejehjem har demens og vi foreslår derfor en ny nationalt forankret efteruddannelse med specialisering og certificering af medarbejdere og ledere der arbejder med pleje og omsorg for mennesker med demens.

Specialiseringen skal bestå af viden om demens, både sundhedsfagligt og socialfagligt. Derudover skal der være læring i praksis, hvor mesterlære og aktionslæring inddrages. Helt centralt er det, at der både skal være teoretisk og praksisnær undervisning af specialister med erfaring indenfor området.

Demens kræver særlige kompetencer

Demensforløb er meget komplekse, idet mennesker med demens ofte også lider af andre sygdomme. Det kræver kompetencer til at forebygge sundhedsrisici og komplikationer samt at indgå i en personcentreret relation.

Læs mere om ældretopmødets temaer og program her.