Til forsiden

Vurderingsredskab til mennesker med demens fås nu på dansk

22. januar 2020

NPI-NH (Neuropsychiatric Inventory – Nursing Home Version) er et observations- og vurderingsredskab, der er udviklet til at vurdere et bredt spektrum af adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens. Redskabet har hidtil kun været tilgængeligt på engelsk, men det er nu muligt for kommuner og private leverandører på ældreområdet at anvende den danske udgave af NPI-NH, der indgår som et centralt element i BPSD-modellen.
20151021TB_NVD_Plejehjem77_lowres.jpg (1)

Fra januar 2017 til maj 2018 har Sundhedsstyrelsen afprøvet BPSD-modellen, herunder brugen af NPI-NH-skalaen i plejen og omsorgen af mennesker med demens i samarbejde med 24 plejecentre fra fem danske kommuner. BPSD-modellen er en metode til at målrette arbejdet med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos beboere med demens.

Evalueringen bekræftede internationale erfaringer, der viser, at NPI-NH er et relevant redskab i arbejdet med den daglige pleje og omsorg af mennesker med demens – både i forhold til at identificere adfærdsmæssige og psykiske symptomer på demens og til at få et fælles sprog herom. Redskabet kan samtidig bruges til at målrette indsatsen for at mindske symptomerne og øge trivsel og velbefindende hos mennesker med demens.

”Vi er glade for, at det nu er muligt for de danske kommuner og private leverandører på ældreområdet at bruge NPI-NH-skalaen i deres daglige arbejde. Vi håber, at det kan hjælpe personalet med i endnu højere grad at identificere eventuelle adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens og at målrette og planlægge den daglige pleje og omsorg herefter,” siger sektionsleder Sara Louise Friis Rose fra Sundhedsstyrelsen.