Til forsiden

Ny håndbog om adfærdsmæssige og psykiske symptomer ved demens

13. januar 2020 af Kasper Jørgensen

Sundhedsstyrelsen har udgivet en håndbog, der sigter mod at hjælpe medarbejdere og ledere på plejecentre eller i hjemmeplejen med at forstå og håndtere borgere med demens, der udviser adfærdsmæssige og psykiske symptomer. 
20151021TB_NVD_Plejehjem80_lowres.jpg

De fleste borgere med demens vil i takt med sygdommens udvikling udvise forskellige former for adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Symptomerne kan være udadrettede i form af udadreagerende adfærd eller indadrettede, fx i form af apati. Symptomerne medfører ofte markant forringet livskvalitet for såvel borgeren selv som for de nærmeste pårørende.

Håndbogen indgår i serien af demenshåndbøger fra Sundhedsstyrelsen, der har til formål at give konkrete og praksisnære inputs til det social- og sundhedsfaglige arbejde med at sikre god og værdig pleje for mennesker med demens.

Hvad skyldes symptomerne?

Hvis man vil gøre sig håb om at afhjælpe eller modvirke adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens, er det vigtigt først at undersøge og finde frem til de bagvedliggende årsager til symptomerne. De kan blandt andet skyldes somatisk sygdom som for eksempel infektioner, eller de kan være forårsaget af smerter, bivirkninger fra medicin, uopfyldte basale fysiske eller psykologiske behov eller en reaktion på uhensigtsmæssige omgivelser omkring borgeren.

Når man kender årsagen til symptomerne, har man mulighed for at igangsætte målrettede indsatser, som kan fremme borgerens trivsel og gerne mindske symptomerne.

Systematisk metode

Håndbogen introducerer en systematisk metode, som kan anvendes i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos borgere med demens. Håndbogen, der på knap 100 sider, består af tre moduler:

  • indsatser, der primært henvender sig til medarbejdere
  • implementering, der primært henvender sig til ledere
  • værktøjer, der henvender sig til både medarbejdere og ledere