Til forsiden

Forskningskonference om teknologi og demens

21. oktober 2019

Teknologi fylder mere og mere på demensområdet – på vores forskningskonference den 29. november 2020 ser vi nærmere på, hvad der virker og ikke virker inden for den 'borgernære teknologi'.
React_800-bred.jpg

Den 29. november 2019 afholder Nationalt Videnscenter for Demens en forskningskonference om borgernær teknologi. Her sætter vi fokus på udvikling og brug af teknologi, som anvendes af eller sammen med mennesker med demens.

Det kan fx være apps eller andet, der kan være med til at skabe struktur i hverdagen, understøtte hukommelsen eller give mulighed for meningsfulde aktiviteter. Teknologiske løsninger der kan bidrage til øget livskvalitet og mestring i hverdagen. Men teknologi kan ikke løse alt, og der er behov for en diskussion om, hvordan vi designer, tilpasser og anvender digitale løsninger til mennesker med demens.

Laila Øksnebjerg er neuropsykolog og forsker i teknologi inden for demensområdet i Nationalt Videnscenter for Demens:

”Teknologi fylder mere og mere inden for demensområdet, og udviklingen går stærkt. Derfor er der et stort behov for mere forskning inden for området, så vi får mere viden om, hvad der virker. Det er også vigtigt, at vi forsker i, hvordan vi implementerer teknologiske løsninger i hverdagen. Hvilke metoder virker? Hvad kan fremme eller hindre brugen af teknologi til mennesker med demens?”

På konferencen  kan man høre en række forskere, der på forskellige vis beskæftiger sig med understøttende teknologi og demens. Laila Øksnebjerg har bl.a. arbejdet med bruger­inddragelse i udviklingen af en app til mennesker med demens. 

”På forskningskonferencen skal vi bl.a. tale om, hvordan vi kan designe løsninger ved at inddrage personer med demens i udviklingsprocessen, og hvordan vi kan måle effekten af brugen af teknologi. Vi kommer også til at inddrage deltagerne i en diskussion af nogle af de etiske dilemmaer, som kan være forbundet med brugen af teknologi til mennesker med demens,” fortæller Laila Øksnebjerg.

På konferencen er der ud over oplægsholdere og paneldebat også en posterudstilling, hvor man i pauserne kan se erfaringer og resultater fra forskellige forskningsprojekter om teknologi og demens.

Blandt oplægsholderne er professor Franka Meiland, Holland, professor Marcello Ienca, Schweiz, og ph.d. Sarah Smith, Storbritannien.

Tilmeld dig konferencen her.

Dato og tid: 29. november 2019 kl. 10.00-15.30
Sted: Rigsgospitalet (Auditorium 1)
Pris: 895 kr.
Tilmeldingsfrist: 15. november 2019