Til forsiden

Ny handleplan skal bidrage til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

15. april 2019 af Mette Tandrup Hansen

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 60 millioner kroner i perioden 2019-2022 til en handlingsplan med fokus på udadreagerende adfærd i ældreplejen. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.
plejer_og_senior_mand1200px.jpg

Handlingsplanen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og identificerer fire indsatsområder og ti initiativer, der er målrettet medarbejdere, ledelse, pårørende og andre beboere omkring borgere, som er udadreagerende.

Handlingsplanen tager afsæt i at:

  • Udbrede viden og metoder til at forebygge udadreagerende adfærd med fokus på anvendelighed og tilgængelighed i den konkrete hverdag i ældreplejen.

  • Styrke lederes og medarbejderes viden og kompetencer til at understøtte forebyggelse af udadreagerende adfærd i hverdagen.

  • Organisere pleje og arbejdsgange, så de understøtter et systematisk og løbende fokus på at skabe trivsel og en tryg hverdag for både borgere og medarbejdere.

  • Understøtte, at de fysiske rammer og omgivelser øger borgernes trivsel, og hvordan indretning og pleje sammentænkes i hverdagen for at forebygge udadreagerende adfærd.

Midler til nyt ABC Demens kursus

I handlingsplanens initiativ 8 er der afsat 1,5 mio. kr. til at udvikle et e-læringsmodul om borgere med svære demenssymptomer og en metode til systematisk at mindske symptomerne. Viden udbredes via Nationalt Videnscenter for Demens' e-learning, ABC Demens.

Handlingsplanens indsatsområder og initiativer skal ses i sammenhæng med en række andre initiativer på ældre- og demensområdet – herunder opfølgningsinitiativer i relation til revision af lov om magtanvendelse samt initiativer under den nationale demenshandlingsplan 2025.

Download hele handlingsplanen på Sundhedsstyrelsens hjemme her