Til forsiden

Ny klinisk retningslinje om medicin til mennesker med demens

18. december 2018 af Mette Tandrup Hansen

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en ny national klinisk retningslinje med anbefalinger om brug af medicin til mennesker med demens. Retningslinjen indeholder bl.a. anbefalinger om, hvordan man kan stoppe med langvarig behandling med antipsykotisk medicin.
COLOURBOX1241981.jpg

Hver sjette person med demens (17 procent) får dagligt mere end ti lægemidler. Til sammenligning er det mindre end hver tiende af den tilsvarende ældre befolkning uden demens, der får mere end ti lægemidler hver dag.

Personer med demens kan både få medicin mod deres demenssygdom og mod andre sygdomme, fx diabetes eller hjerte-kar-sygdomme, men også medicin mod smerter, søvnforstyrrelser eller depressive symptomer anvendes ofte. Patienter med demens er imidlertid en sårbar gruppe, der ikke altid selv kan give udtryk for evt. bivirkninger eller ændringer i helbredet. Derudover kan der være usikkerhed om, hvorfor en given behandling er opstartet, og om behandlingen bør fortsætte. 

Medicingennemgang og anbefalinger for udvalgte lægemidler

Den nye retningslinje understreger, at regelmæssig gennemgang af medicinen hos personer med demens kan sikre, at de kun får den medicin, de har behov for. 

Retningslinjen giver desuden anbefalinger om, hvordan man kan trappe ned og stoppe for behandlingen med udvalgte lægemidler, som ofte bliver anvendt hos personer med demens. 

Det anbefales bl.a. at stoppe med langvarig behandling med antipsykotisk medicin, fordi behandlingen er forbundet med alvorlige bivirkninger og en øget risiko for død. 

Retningslinjen lægger derudover vægt på, at ophør af medicin kræver, at der er fokus på, om der sker ændringer i symptomer eller adfærd. I denne opfølgning er det vigtigt at inddrage personen med demens, samt dennes pårørende og eventuelle plejepersonale.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger, og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Følgende områder indgår i retningslinjen:  

  • Personer med meget svær demens i behandling med demenslægemidler
  • Personer med demens i langvarig behandling (>3 måneder) med antipsykotika
  • Personer med demens med søvnforstyrrelser og/eller døgnrytmeforstyrrelser og behandling med melatonin 
  • Personer med demens med søvnforstyrrelser og/eller døgnrytmeforstyrrelser og behandling med mirtazapin eller mianserin 
  • Personer med demens uden kendt affektiv sygdom i behandling med antidepressiva (>6 måneder)
  • Personer med demens og behandling med urologiske spasmolytika med antikolinerg virkning
  • Personer med demens i behandling med paracetamol
  • Personer med demens i behandling med opioider
  • Behandlingsmålet for blodtryk hos personer med demens >80 år

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

National klinisk retningslinje for demens og medicin MAGICapp (magicapp.org)

National klinisk retningslinje for demens og medicin (pdf)

Quickguide medicin og demens