Til forsiden

National forskningsstrategi for demens

19. december 2018 af Mette Tandrup Hansen

Som en del af den nationale demenshandlingsplan offentliggør Sundheds- og Ældreministeriet  i dag ny national strategi: ”Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende". Strategien skal sætte retningen for demensforskningen frem til 2025. 
hjernescan_pegefinger_1200px.jpg

Forskningsstrategien fremhæver fire prioriterede temaer, hvor man vurderer, at forskningsmidler i særlig grad kan gøre størst mulig gavn for mennesker med demens og deres pårørende samt for samfundet.

De fire temaer er: 

  • Sygdomsårsager og -mekanismer
  • Udredning
  • Forebyggelse, behandling og psykosocial indsats
  • Støtte, pleje, trivsel og samfund   

Forskningsstrategien skal bidrage til dansk demensforskning af høj international kvalitet - bl.a. for at kunne tiltrække finansiering via både danske og udenlandske fonde.   

Der blev i demenshandlingsplanen afsat 6,7 mio. kr. til at styrke forskning på demensområdet. Midlerne går til fem erhvervs-ph.d'ere, der skal forske i demensområdet samt til udarbejdelse af forskningsstrategien ”Forskning til gavn for mennesker med demens og deres pårørende". 

Forskningsstrategien er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af Nationalt Videnscenter for Demens og Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt en række andre aktører, herunder Ældre Sagen, Alzheimerforeningen og Danske Regioner.    

Læs hele strategien her: 

Forskningsstrategi for demens 2025 (pdf)