Til forsiden

Giv dine kompetencer et løft i 2019

3. december 2018

Det er nu muligt at tilmelde sig kurser, konferencer og temadage om demens i 2019. Nationalt Videnscenter for Demens har netop offentliggjort kataloget for næste års uddannelsestilbud med kurser for plejepersonale, terapeuter, læger, sygeplejersker, psykologer, ledere med flere.  
kursister_underviserNVD_1200x800px.jpg

Kompetente og engagerede fagpersoner har afgørende betydning for mennesker med demens og deres pårørende. Viden om demenssygdomme, forebyggelse, udredning og behandling samt værktøjer til at yde omsorg og støtte er med til at skabe trivsel og livskvalitet.

karen

- Det er vores håb og hensigt, at vi med kursuskataloget for 2019 kan være med til at løfte kompetencer og give fagpersoner på alle niveauer viden, der kan omsættes til handling i hverdagen – uanset, om man arbejder med omsorg og pleje, aktivitet og træning, forebyggelse og tidlig opsporing eller med diagnosticering og behandling af demens, forklarer uddannelsesleder Karen Tannebæk.

Videnscenterets aktiviteter og uddannelsestilbud tilrettelægges med afsæt i den nyeste viden og formidler både evidensbaseret viden og erfaringer fra best practice.

Demenshandlingsplan afspejles i kursuskataloget

Det seneste år har blandt andet stået i National Demenshandlingsplan 2025’s tegn. Nationalt Videnscenter for Demens varetager projektledelsen af tre initiativer, og kursuskataloget for 2019 afspejler derfor også det behov for kompetenceudvikling, som har vist sig i arbejdet med disse initiativer. Det drejer sig fx om kursustilbud til plejepersonalet på sygehuse, der møder mennesker med demens på somatiske afdelinger. 

2019_KK_forside_kvadrat250-px.jpg

Med udgangspunkt i initiativet “Værktøjskassen – støtte til et liv med demens” tilbydes kurser med mulighed for at få redskaber og kompetencer til undervisning og rådgivning af mennesker med demens og deres pårørende.

 

Også i 2019 er der i kursuskataloget kurser med afsæt ABC Demens e-learning. Arbejder man som vejleder eller underviser kan man således hente inspiration til, hvordan man med afsæt i e-learningen selv kan tilrettelægge kursusdage, temamøder eller lignende for kolleger eller medarbejdere lokalt på arbejdspladsen.

Året sluttes af med en konference, der sætter fokus på den borgernære teknologi til mennesker med demens, herunder især metoder til implementering, måling af effekt og etiske dilemmaer. 

Kurser til hjemkøb

Fortrækker man, at videnscentrets uddannelseskonsulenter kommer ud lokalt på arbejdspladsen og underviser, kan man rekvirere kurser til hjemkøb. I 2019 vil der være kurser inden for emnerne: 

  • Ernæring og måltider ved demenssygdom
  • Forebyggelse af adfærdsproblemer i hverdagen
  • Blended learning for personale på sygehuse (byg videre på e-learning ABC Demens på hospital)
  • Blended learning for personale i kommunen (byg videre på e-learning ABC Demens - pleje og omsorg)

Erfaringer viser, at når deltagerne kommer fra samme arbejdsplads, så giver undervisningen et godt udgangspunkt for dialog og bidrager til nye konkrete initiativer i egen praksis. 

Kurserne til hjemkøb kan justeres til den enkelte arbejdsplads' behov - se temakatalog under de enkelte kursusbeskrivelser. 

Kurser til hjemkøb 2019 

Info og tilmelding

Man kan se og tilmelde sig alle aktuelle kurser og finde detaljerede programmer, præsentation af undervisere og oplægsholdere samt anden praktisk information her på hjemmesiden. 

Mere info og tilmelding til kurser, temadage og konferencer her: www.videnscenterfordemens.dk/kurser

Kursuskatalog: Download kursuskatalog 2019 som pdf

Ønsker du at bestille trykte eksemplarer af kursuskataloget, kan du sende en mail til vide@regionh.dk.