Til forsiden

Forsøgsordning med kørsel for mennesker med demens

20. november 2018

Frem til 7. januar 2019 kan kommuner ansøge om midler til at være med i en forsøgsordning, hvor mennesker med en demensdiagnose kan få hjælp til befordring på lige fod med mennesker med en svær fysisk funktionsnedsættelse.
par_senior_1200px.jpg

Forsøget skal give mennesker med en demensdiagnose i eget hjem mulighed for at få hjælp til kørsel til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv. Personen vil også kunne få en ledsager med.

Det skriver Sundhedsstyrelsen på www.sst.dk

Mennesker med demens har ofte svækket evne til at orientere sig rumligt og forstå rumlige forhold (visuospatiale svigt). Det kan medføre, at personen har svært ved at finde vej selv i vante omgivelser og har svært ved at overskue fx et bykort. 

Formål med forsøgsordningen

Forsøget med kørselsordning skal belyse, hvilke muligheder og forudsætninger mennesker med en demensdiagnose i eget hjem har for at benytte ordningen, herunder i hvor høj grad de har behov for at have en ledsager med. 

Samtidig skal forsøget give input til, hvordan en kørselsordning skal organiseres, for at den bliver velfungerende, for eksempel hvor fleksibel, den skal være, samt hvor meget en kørselsordning vil koste.

Fakta om forsøgsordningen:

  • Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose er en del af udmøntningen af satspuljen på ældreområdet for 2018-2021. 

  • Puljen udgør 42,5 mio. kr. 

  • Ca. 5 kommuner kan forvente at modtage midler fra puljen.

  • Ansøgningsfrist 7. januar 2019.

Læs mere og ansøg her: 

Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose