Til forsiden

Satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet

31. oktober 2018

Regeringen og satspuljepartierne har indgået en satspuljeaftale på 320 mio. kr. til ældreområdet over de næste fire år. Med aftalen følger en handlingsplan for det gode ældreliv. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. 
Mennesker_flok_1200px.jpg

Aftalen på ældreområdet er dog først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Fakta om satspuljeaftalen 2019-2022

Med satspuljeaftalen fordeler satspuljepartierne i alt 320 mio. kr. til følgende initiativer på ældreområdet:

  • Handlingsplan ”Det gode ældreliv”: 167,6 mio. kr. (2019-2022)
  • Sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre: 36,0 mio. kr. (2019-2021)
  • Konkurser i ældreplejen: 52,4 mio. kr. (2019-2022)
  • Demensbadges - bedre hjælp til borgere med demens i det offentlige rum: 12,2 mio. kr. (2019-2022)
  • Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse: 21,1 mio. kr. (2019-2021)
  • Gruppeterapeutisk behandlingstilbud til ældre med komplicerede sorgreaktioner: 5,2 mio. kr. (2019-2022)
  • Forebyggelse af inkontinens hos ældre: 2,5 mio. kr. (2020-2022)
  • Frivillige tryghedspersoner til mennesker med demens på sygehuse: 7,0 mio. kr. (2019-2022)
  • Initiativer til undersøgelse af det gode ældreliv: 14,0 mio. kr. (2019)
  • Undersøgelse af mulighederne for nærvær for nærtstående til døende, der dør uden for hjemmet: 1,0 mio. kr. (2019)

Læs aftaleteksten for satspuljen på ældreområdet 2019-2022 og hvordan midlerne fordeles (pdf)