Til forsiden

Ny e-learning om demens til plejepersonale på hospital

4. september 2018 af Mette Tandrup Hansen

Mennesker med demens er særligt sårbare under indlæggelse på hospital. Derfor er det vigtigt, at personalet har viden om demens og redskaber til at kommunikere med patienter med kognitiv svækkelse. Det skal en ny gratis e-learning – ’ABC Demens på hospital’ – fra Nationalt Videnscenter for Demens bidrage til. 
Mona_og_sygeplejerske_ABC_Hospital.jpg

Sundhedsprofessionelle på danske hospitaler møder ofte mennesker med demenssygdom eller kognitiv svækkelse, som bliver indlagt uden direkte relation til demens, men måske som følge af fald, dehydrering eller infektion. 

Patienter med en registreret demensdiagnose indlægges dobbelt så hyppigt som patienter uden demens indenfor aldersgruppen 65-69 år (ca. 0,60 indlæggelser mod 0,28), viser opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsen på baggrund af data fra bl.a. Landspatientregisteret i 2014.

Men patienter med demens udgør en sårbar gruppe på hospitalet, da de er udfordret på områder som fx hukommelse, sprog og orienteringsevne. Det stiller krav til personalet på alle slags afdelinger, hvor særligt ældre mennesker bliver indlagt.  

’ABC Demens på hospital’ 

’ABC Demens på hospital’ er et gratis online kursus, der primært henvender sig til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler og sygehuse. Det er tredje e-learningskursus fra Nationalt Videnscenter for Demens, der også har udgivet ’ABC Demens – pleje og omsorg’ samt ’ABC Demens for læger’.  

En sårbar patientgruppe

Elsebeth Refsgaard er sygeplejerske og uddannelseskonsulent hos Nationalt Videnscenter for Demens. Hun har som projektleder stået i spidsen for udvikling af ABC Demens på hospital og understreger vigtigheden af, at plejepersonale har kendskab til demens:

- Mennesker med demens har ofte svært ved at huske og orientere sig i uvante omgivelser og svært ved at ved at formulere sig og forstå, hvad der bliver sagt. De får ikke fortalt, hvordan de plejer at tage tøj på, plejer at spise eller hvilke hjælpemidler de bruger. Derfor sker det ofte, at de mister helt basale færdigheder under indlæggelse. En patient uden demens kan måske let gen-indlære færdigheder, men for mennesker med demens er det langt sværere at indlære dem på ny, når hospitalsopholdet er overstået.

Fokus på sikkerhed, kommunikation og støtte

Det er håbet, at ’ABC Demens på hospital’ kan være med til at klæde personalet bedre på og øge fokus på sikkerhed, kommunikation og støtte. Mennesker med demens eller kognitiv svækkelse har brug for støtte til at drage omsorg for dem selv, følge ordinationer, forstå information og træffe hensigtsmæssige valg.

Kurset indeholder også råd og redskaber til, hvordan personalet kan hjælpe patienter med demens, så de er mindre urolige og mere trygge. Det kan bl.a. være med til at forebygge delir (akut forvirringstilstand), som op imod 5 ud af 10 patienter med demens udvikler under indlæggelse. Delir er en tilstand, der i værste fald kan være livstruende.

E-learningen er bygget op om konkrete cases, hvor kursisten bl.a. får viden om: 

  • Demens og kognitiv svækkelse
  • Personcentreret omsorg
  • Kommunikation og samarbejde med patienter med demens
  • Delir – symptomer, behandling og forebyggelse
  • Smertevurdering
  • Samarbejde med pårørende.

Målgruppen for kurset er primært sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på hospitaler og sygehuse. Andre faggrupper som fx ergo- og fysioterapeuter og evt. studerende kan også have glæde af kurset.

Det faglige indhold i ABC Demens på hospital er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med repræsentanter fra målgruppen. Design og programmering: Region H E-læring. 

Prøv ABC Demens på hospital

Læs mere

Det er gratis at oprette en profil og kurset kan både afvikles på alm. computere og tablets.