Til forsiden

I høring: Forebyggelse og behandling af adfærds-forstyrrelser hos personer med demens

21. august 2018

Sundhedsstyrelsen har netop sendt en ny national klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser hos personer med demens i høring. Retningslinjen kan ses på Høringsportalen frem til 14. september 2018. 
senioer_mand_ensom_1200x800.jpg

Op mod 90 pct. af alle mennesker med demens bliver remmes af både psykiske og adfærdsmæssige symptomer i løbet af deres sygdomsforløb. Det kan fx være agitation, irritabilitet, angst, depression, apati og eufori samt psykotiske symptomer som hallucinationer og vrangforestillinger.

Der kan være flere årsager til, at sygdomsforløbet udvikler sig sådan, og både biologiske, psykologiske og sociale aspekter kan have betydning.

Symptomerne kan samlet set føre til, at personen med demens og de pårørende oplever forringet livskvalitet, ligesom at adfærdsmæssige og psykiske symptomer er med til at øge kompleksiteten i pleje, omsorg og behandling.

Den nye retningslinje ser bl.a. nærmere på, hvilke psykosociale interventioner, man kan tilbyde personer med demens for at forebygge adfærdsforstyrrelser, fx konditionstræning og reminiscensterapi.

Retningslinjenser også på anvendelsen af udvalgte lægemidler til personer med demens og adfærdsforstyrrelser. Fx frarådes det at anvende 2. generations antipsykotika til behandling af aggressiv eller psykotisk adfærd hos personer med demens, hvilket understøtter de gældende retningslinjer på området.

Retningslinjen kan ses på Høringsportalen frem til den 14. september 2018