Til forsiden

Puljemidler uddelt til kompetenceløft og aflastningstilbud

6. juli 2018 af Mette Tandrup Hansen

Sundheds- og Ældreministeriet har netop offentliggjort hvilke kommuner og regioner, der får del i puljemidler til henholdsvis at styrke medarbejderes kompetenceudvikling inden for demens og til at etablere aflastningstilbud til gavn for blandt andet yngre med demens og deres pårørende. 
penge_1200x800px.jpg

Puljemidlerne stammer fra den nationale demenshandlingsplan, som regeringen og satspuljepartierne har afsat i alt 470 millioner kroner til.

Kompetenceløft for fagpersoner

I alt 22 kommuner og to regioner får nu bedre mulighed for at give deres medarbejdere mere viden om demens og styrke deres faglige kompetencer. Det skal i alt 47,5 millioner kroner skal for - omkring 5.500 demensmedarbejdere kan få mere undervisning i form af eksempelvis AMU-forløb.

Pengene kommer fra en pulje på i alt 139 millioner kroner. Første del på 91,5 millioner kroner blev fordelt i 2017.

Se her, hvem der får penge fra puljen
 

Bedre dagtilbud for yngre med demens 

I alt 37 kommuner får nu del i cirka 37,9 millioner kroner til flere og mere meningsfulde dagtilbud – som fx fysisk træning eller udflugter – til blandt andet yngre personer med demens. Tilbuddene skal samtidig fungere som aflastningstilbud for deres pårørende, og det er forventningen, at mere end 2.000 pårørende vil blive aflastet.

Puljen skal sikre en større ensartethed i kvaliteten i dagtilbuddene på tværs af landets kommuner. Kommunerne skal inddrage personerne med demens og de pårørende mere, de skal fokusere på aflastning af yngre personer med demens, de skal skabe fleksibilitet i tilbuddene, og de skal sørge for den nødvendige transport til de deltagende.

Puljen er ét af de 23 initiativer fra den nationale demenshandlingsplan. 

Se her, hvilke kommuner der får penge fra puljen