Til forsiden

Skandinavisk konference: God ledelse gør en forskel

2. maj 2018

I efteråret 2018 er der fokus på ledelse og god demensomsorg på den skandinaviske konference i København. Konferencen varer to dage og samler ledere, mellemledere og fag- og udviklingskonsulenter fra hele Skandinavien.
Gunhild_Wilhelmina_Kari_2018_Yanan_Li_SvensktDemenscentrum_550x300.png
Foto: Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens, Wilhemina Hoffman, Svenskt Demenscentrum og Kari Midtbø Kristiansen, Aldring og Helse.

To ting skal være på plads, for at fagpersoner kan yde den bedste støtte og omsorg for mennesker med demens: Kompetencerne hos den enkelte og en dygtig leder, der både kan bane og vise vejen. Det er tre skandinaviske ”fyrtårne” inden for demensområdet enige om. Den 22.-23. okotober 2018 sætter de sammen fokus på god ledelse inden for demensområdet på en to dages konference i København.

Hvorfor har ledelse en særlig betydning, når vi taler om demens?

Wilhelmina Hoffman, der er leder af Svenskt Demenscentrum, forklarer: ”Godt lederskab er afgørende for, hvordan plejen fungerer, hvordan de pårørende inddrages, og hvordan personalet trives.” Hertil tilføjer Gunhild Waldemar, leder af Nationalt Videnscenter for Demens: ”At arbejde med demens er udfordrende og komplekst, både menneskeligt og organisatorisk. Mange forskellige fagpersoner skal samarbejde på tværs for at kunne yde den bedste indsats for det enkelte menneske med demens. Det kræver, at der er en leder, der forstår og anerkender de faglige udfordringer og de menneskelige ressourcer blandt medarbejderne, så alle føler sig værdsat.”

Kari Midtbø Kristiansen, der er daglig leder i Aldring og Helse i Oslo, fortsætter: ”Personer med demens er en sårbar gruppe, der ikke på samme måde som andre, kan give udtryk for deres ønsker og behov. De er afhængige af, at der er en dygtig og synlig leder, som sammen med personalet sikrer en plejekultur med høj faglighed, kompetencer og kvalitet.” 

Ledere samles til demenskonference

I oktober 2018 samles ledere og mellemledere samt fag- og udviklingskonsulenter fra hele Skandinavien for fjerde gang til en to dages konference. Denne gang holdes konferencen i København og har fokus på, hvordan man sikrer en personcentreret indsats gennem hele demensforløbet.

”Konferencen er med til at synliggøre værdien af god ledelse i demensomsorgen. I vores iver efter at kompetenceudvikle og uddanne nye folk til at diagnosticere, behandle og pleje mennesker med demens, så kan vi nogle gange glemme, hvor vigtig ledelse er for at få det hele til at fungere og spille sammen,” siger Gunhild Waldemar.

Deltagerne får konkrete redskaber

Der bliver rig lejlighed til at udveksle erfaringer samt at få inspiration og konkrete redskaber med hjem. ”Jeg håber, at ledere inden for demensområdet kan bruge konferencen som et mødested, hvor de kan blive tanket op fagligt og blive motiveret til at fortsætte i deres ledelsesrolle. 

I dag bliver ledere mødt af høje krav til økonomistyring og håndtering af administrative opgaver. Derfor er det utrolig vigtigt med en konference, hvor den demensfaglige ledelse er i fokus. Til syvende og sidst er det faglighed og kvalitet, som har størst betydning for livskvaliteten for personer med demens,” understreger Kari Midtbø Kristiansen. 

Fælles fundament og forskellige erfaringer

Fordi vi har meget til fælles på tværs af de skandinaviske lande, kan vi også lettere anvende hinandens viden og erfaringer i praksis, forklarer Gunhild Waldemar: ”Vi kan i særlig grad lære af vores nabolande, fordi vi grundlæggende har en fælles kultur og en fælles måde at forvalte velfærdsområdet på. Dermed har vi også nogle af de samme muligheder og kan lettere lade os inspirere af hinanden.”

Tid og sted: 

Skandinavisk lederkonference finder sted 22.-23. oktober i København. 

Læs mere og tilmeld dig her: Skandinavisk lederkonference 2018  

Program: 

Se det fulde program for Skandinavisk lederkonference her (pdf)