Til forsiden

Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens

15. september 2017 af Mette Tandrup Hansen

Sundhedsstyrelsen har i dag udgivet en rapport med faglige anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens. For at sikre en høj og mere ensartet kvalitet anbefales det bl.a. at samle demensudredning og behandling på færre, tværfaglige enheder.
20160126TB_NVD_Genre27-1200x800.jpg

I dag er der mere end 30 enheder, som udreder for demens i Danmark. Der kan være variation i indholdet af udredningen samt i de kriterier, der ligger til grund for forskellige diagnoser og dermed i registreringspraksis.

”I dag foretages udredning af demens på mange afdelinger, og på forskellig vis. Vi anbefaler nu, at man fremover samler både udredning og behandling af demens på færre afdelinger. Det skal sikre, at patienten fået et mere individuelt tilbud, fordi der vil være et tværfagligt team, som sikrer, at hver enkelt patient kan blive vurderet af den rette speciallæge, og at der er et samlet team med de relevante kompetencer til stede”, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Janet Marie Samuel i en pressemeddelelse.

Udredning og behandling bør samles på færre enheder

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til organiseringen er målrettet beslutningstagere og planlæggere i landets regioner og på private sygehuse samt sundhedsfagligt personale, der arbejder med udredning og behandling af demens i sekundærsektoren.

For at sikre en høj og mere ensartet kvalitet på den enkelte enheder anbefales det blandt andet:

  • Befolkningsunderlag på min 300.000 (under hensyntagen til variation i befolkningstæthed).
  • Min. 400-500 udredninger pr. år pr. enhed (gerne flere)
  • Tværfagligt samarbejde og tilstedeværelse af speciallæger fra alle tre relevante specialer (neurologi, geriatri og psykiatri) samt psykologer og sygeplejersker.
  • Kompetenceudvikling for at sikre ensartethed i diagnostik og behandling.
  • Udgående funktioner for enkelte patientgrupper.
  • Mulighed for satellit-funktion for at tilgodese geografiske hensyn.
  • Tilrettelæggelse der sikrer strækkelig volumen for patienter med særlige behov.
  • Rådgivningsfunktion og samarbejde med praktiserende læger og kommuner.
  • Videreudvikling af Dansk Klinisk Kvalitetsdasebase for Demens samt forskningssamarbejder mellem de enkelte enheder.  

Bred arbejdsgruppe bag anbefalingerne

Anbefalingerne er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af rådgivning fra en bredt sammensat arbejdsgruppe bestående af en faglig og en administrativ repræsentant fra hver af de fem regioner, en repræsentant fra Danske Regioner, en faglig repræsentant fra Dansk Neurologisk Selskab, en faglig repræsentant fra Dansk Psykiatrisk Selskab, en faglig repræsentant fra Dansk Selskab for Geriatri, to faglige repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening, en faglig repræsentant fra Dansk Sygepleje Selskab og en faglig repræsentant fra Nationalt Videnscenter for Demens.

Læs hele rapporten her:

Anbefalinger til organisering af udrednings- og behandlingsenheder for demens – sept. 2017