Til forsiden

Invitation til pilotprojekt om demensvenlige sygehuse

30. august 2017

Initiativ 18 i den nationale demenshandlingsplan er et forsøg vedr. demensvenlige sygehuse. Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for at gennemføre pilotprojektet, der skal skabe faglige erfaringer med tiltag til at opnå demensvenlige sygehuse. Første skridt er at udpege tre forsøgssygehuse, og alle landets sygehusafdelinger inviteres nu til at komme med en interessetilkendegivelse senest 4. oktober 2017.  
20160126TB_NVD_Genre14-1200x800.jpg

Til at varetage projektledelsen har Nationalt Videnscenter for Demens netop ansat Ann Nielsen. Forsøget med demensvenlige sygehuse skal skabe erfaringer med tiltag, der kan løfte kvaliteten af den behandling, pleje og omsorg, mennesker med demens møder i sygehussektoren:  

- Frem til udgangen af 2019 skal vi i pilotprojektet udvikle redskaber til kompetenceløft blandt det faglige personale, rådgive om fysiske rammer og afprøve organisatoriske tiltag, der gør sygehusene mere demensvenlige. Det kunne fx være vejledning om indretningsmæssige forhold, organisatoriske indsatser der kan fremme patientsikkerheden ved medicinhåndtering, eller forhold der kan sikre kommunikation på tværs af afdeling, sektorer mv. Fælles for tiltagene er, at de skal være enkle at implementere i daglig praksis uden større omkostninger, forklarer projektleder Ann Nielsen.

Udvælgelsen af de konkrete tiltag sker i forbindelse med udpegningen af de tre forsøgssygehuse, som får mulighed for at indgå i dialogen om, hvilke tiltag der skal afprøves i forsøgsperioden.

Invitation sendt til alle regioner

I sidste uge har sundhedsdirektørerne i landets fem regioner modtaget en invitation, hvor sygehusafdelinger kan melde sig som interesserede i at deltage i projektet. Der skal udvælges tre forskellige sygehuse, der så vidt muligt afspejler forskellige afdelinger med hyppig kontakt med patienter med demens. 

- Vi håber at høre fra alle interesserede sygehusafdelinger. I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på, at der er en forhåndsinteresse eller igangværende indsats over for borgere med demens, at sygehuset bidrager med ideer til initiativer, der kan højne kvalitet og patientsikkerhed på deres afdeling/sygehus, samt at projektet har en ledelsesmæssig opbakning i direktionen, siger Ann Nielsen. 

Sygehuse der ikke udvælges til forsøgssygehus kan følge projektet gennem deltagelse i fællesmøder, løbende information om projektets fremdrift mv. Det vil give afdelingerne mulighed for på eget initiativ at afprøve nogle af de anvendte tiltag i projektet.

Frist for interessetilkendegivelse er 4. oktober

Interessetilkendegivelsen skal være indsendt til Nationalt Videnscenter for Demens senest onsdag den 4. oktober 2017 kl. 12.00. Der er afsat projektmidler til frikøb af en lokal projektleder i en toårig periode svarende til ca. ½ årsværk pr. år. Nationalt Videnscenter for Demens står for den overordnede projektledelse og afholder udgifter til fælles møder, konferencer og udvikling af kursusmaterialet til kompetenceløft blandt personalet. 

Læs invitation til interessetilkendegivelse her 

Det videre arbejde med den nationale demenshandlingsplan 

Den nationale demenshandlingsplan består af i alt 23 initiativer, som samlet skal være med til at styrke indsatsen over for borgere med demens. Nationalt Videnscenter for Demens har fået ansvaret for at gennemføre initiativ 1, 11 og 18. 

Ann Nielsen er også projektleder for initiativ 1, der omhandler udvikling af et værktøj til tidlig opsporing af demens. Initiativ 11 ledes af projektleder Jette Kallehauge og handler om udvikling og udbredelse af national værktøjskasse med patient- og pårørendekurser. 

Læs mere om videnscentrets arbejde med den nationale demenshandlingsplan her