Til forsiden

Ældreminister besøger Nationalt Videnscenter for Demens

10. februar 2017

Fredag den 10. februar 2017 besøgte ældreminister Thyra Frank Nationalt Videnscenter for Demens.
ministerbesoeg_ThyraFrank01_1200.jpg

Ældreminister Thyra Frank blev budt velkommen af centerleder Gunhild Waldemar, der blandt andet fortalte om videnscentrets arbejde, herunder de tre nye initiativer fra regeringens nationale demenshandlingsplan, som Nationalt Videnscenter for Demens skal føre ud i livet. 

ministerbesoeg_ThyraFrankC_555px.jpg

Uddannelsesleder Karen Tannebæk gav ministeren et indblik i videnscentres forskelligartede aktiviteter, herunder den årlige tværfaglige konference DemensDagene og den praksisnære e-leaning ABC Demens, der retter sig mod henholdsvis plejepersonale og læger. Karen Tannebæk understregede også vigtigheden af kompetenceudvikling af de forskellige faggrupper, som en person med demens har kontakt med gennem et sygdomsforløb.

Professor og overlæge Steen Hasselbalch fortalte ministeren om kompleksiteten og vigtigheden af at udrede patienter tidligt i sygdomsforløbet, da det giver mulighed for, at patienten og familien kan få den rette støtte og behandling.

Daglig leder af Hukommelsesklinikken overlæge Birgitte Bo Andersen fortalte om det typiske forløb for patienter, der henvises til klinikken. Der kommer årligt ca. 3.000 patienter med demenssygdomme og andre kognitive problemer i Hukommelsesklinikken.

ministerbesoeg_ThyraFrankE_555px.jpg

Ministerens besøg blev afsluttet med en rundvisning på Hukommelsesklinikken ved daglig leder Birgitte Bo Andersen og afdelingssygeplejerske Hanne Sørensen. Ministeren talte desuden med patienter og pårørende i klinikken.

ministerbesoeg_ThyraFrankG_555px.jpg

På mødet deltog desuden næstformand i Regionsrådet, Henrik Thorup (yderst til højre på billedet), Rigshospitalets direktør Per Christiansen (yderst til venstre på billedet), centerchefsygeplejerske Vibeke Freilev, Neurocentret, klinikchef Allan Andersen, Neurologisk Klinik og oversygeplejerske Mette Egelund, Neurologisk Klinik.

Nationalt Videnscenter for Demens - strategiske fokusområder 2016-2020

(foto: Tomas Bertelsen)