Til forsiden

Permanent støtte til Nationalt Videnscenter for Demens

8. november 2016 af Mette Tandrup Hansen

Partierne bag satspuljeaftalen er netop blevet enige om at gøre støtten til Nationalt Videnscenter for Demens permanent med henblik på at understøtte centrets aktiviteter på demensområdet i Danmark.
20160519TB_NVD_Demensdage12_1200x800.jpg
Foto herover fra åbningen af DemensDagene 2016. DemensDagene samler hvert år 900 fagfolk fra hele landet til en tværfaglig 2-dages konference om demens.  

Gennem bl.a. uddannelse, landsdækkende netværk og danske og internationale forskningsprojekter arbejder Nationalt Videnscenter for Demens for, at fagpersoner på alle niveauer får adgang til den nyeste viden og løbende udvikler deres kompetencer inden for demens.

Siden etableringen af videnscentret i 2007 er der af flere omgang afsat midlertidige midler til centrets arbejde. Nationalt Videnscenter for Demens er med den ny satspuljeaftale sikret permanentgørelse.

Leder af Nationalt Videnscenter for demens, professor Gunhild Waldemar er meget glad for permanentgørelsen:

Gunhild_Waldermar_200px.jpg- Det betyder, at vi kan fortsætte arbejdet med at undervise og rådgive alle de mange forskellige faggrupper, der hver dag yder en kæmpe indsats for at udrede, behandle, pleje og støtte mennesker med demens. Viden og engagement hos personalet er helt afgørende for trivsel og livskvalitet hos mennesker med demens og deres pårørende, siger Gunhild Waldemar, der etablerede Danmarks første multidisciplinære hukommelsesklinik tilbage i 1995. 

Også hos Alzheimerforeningen vækker permanentgørelsen glæde:

- Når man har at gøre med mennesker med demens, er faglig viden altafgørende for, at patienterne får den rette behandling og kan leve et godt liv med demens. Desværre oplever vi alt for ofte, at mennesker med demens får en dårlig eller forkert behandling i deres hverdag på baggrund af manglende viden og faglighed. Derfor er det enormt positivt, at Nationalt Videnscenter for Demens nu endelig gøres permanent, fortæller formand for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund på Alzheimerforeningens hjemmeside.

Om Nationalt Videnscenter for Demens 

  • Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i 2007 med støtte fra Sundhedsministeriet og Sygekassernes Helsefond. Siden er støtten til centret blevet forlænget ad flere omgange. 
  • Videnscentret er tilknyttet Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet og den tilhørende forskningsenhed. 
  • Videnscentrets styregruppe består af repræsentanter fra Helsefonden, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Sundheds- og Ældreministeriet, Region hovedstaden og Rigshospitalet. 
  • Nationalt Videnscenter for Demens har blandt andet til opgave at styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og plejetilbud til mennesker med demens samt at sikre en fast forankret videnspredning og formidling til regioner og kommuner til gavn for personer med demens og deres pårørende.

Se mere:

Sundheds- og Ældreministeriet: Ny satspuljeaftale: 770 mio. på sundheds- og ældreområdet

Alzheimerforeningen: Satspuljeaftale opprioriterer viden om demens