Til forsiden

Mød Nationalt Videnscenter for Demens på Folkemødet 2016

12. april 2016

Er du ved at tilrettelægge din virksomheds eller organisations folkemødeaktiviteter? Har du brug for kompetent, faglig viden om demens i din debat eller event på Folkemødet? Så er du velkommen til at gøre brug af Nationalt Videnscenter for demens' faglige eksperter.
Folkemoede-_hovedscenen_1200px.jpg

Nationalt Videnscenter for Demens er til stede ved Folkemødet og vores fageksperter dækker en række områder, bl.a. kvalitet i udredning, behandling og pleje af mennesker med demens, demensvenlige boliger og teknologi, forebyggelse, rehabilitering og psykosocial indsats samt kompetenceudvikling af aktører på alle niveauer inden for diagnosticering, behandling, pleje og omsorg med mere.  

Nationalt Videnscenter for Demens har bidraget massivt til Sundhedsstyrelsens faglige referencegruppe for regeringens Demenshandleplan 2025 – og har derfor et godt overblik over status på demensområdet i hele Danmark. 

Kontakt os

Kontakt presseansvarlig Mette Tandrup Hansen på 29802881, hvis du vil høre mere.
 

Gunhild Waldemar
Overlæge, dr.med. professor i neurologi og leder af Nationalt Videnscenter for Demens. Forskningsleder, underviser og kliniker. Grundlagde Danmarks første hukommelsesklinik i 1995.

 • Sundhedspolitiske spørgsmål om kvalitet og kompetencer i udredning, behandling og pleje af mennesker med demens.
 • Hvordan bliver Danmark et demensvenligt samfund?
 • Hvad er demens og hvordan påvirker det hverdagen?
 • Ældres medicinforbrug
 • Demens og psykiatriske symptomer 
 • Sundhed og forebyggelse i pleje og behandling af demens

 

Laila Øksnebjerg
Neuropsykolog og ph.d.-studerende. Har bl.a. gennemført rehabiliteringskurser med Alzheimerpatienter og deres pårørende. I sit ph.d.-projekt er Laila ved at udvikle en app og en ny metode til psykosocialstøtte til mennesker med demens, der har brug for digital støtte til at strukturere hverdagen.

 • Teknologi og metoder til at støtte mennesker med kognitive funktionsnedsættelser
 • Kan en person med demens bruge en ipad?
 • Kognitiv stimulation
 • Kognitiv rehabilitering

 

Karen Tannebæk
Uddannelsesleder med ansvar for videnscentrets kurser og konferencer, som hvert år har 4.500 deltagere. Hjernen bag det gratis e-learning ’ABC Demens’ med over 10.000 brugere inden for omsorg og pleje. 

 • Hvilke kompetencer er nødvendige for personale i plejesektoren? 
 • Hvordan kan man fremme livskvalitet og leve et aktivt liv med demens? 
 • Hvad er demensvenlig indretning?
 • Pårørende og demens
 • Demens og adfærdsændringer - kan man nedsætte brugen af magtanvendelser?

 

Steen Hasselbalch
Overlæge, dr.med., professor i demenssygdomme, Nationalt Videnscenter for Demens. Har sin daglige gang blandt patienter i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet, forskningsleder samt en vellidt underviser og foredragsholder.

 • Forebyggelse før og efter en demensdiagnose – nytter det?
 • Kan man udskyde symptomer på demens?
 • Fysisk træning som behandling af demens
 • Forskning i demens – hvad ved vi nu og hvor er vi på vej hen?
 • Medicinsk behandling af demenssygdomme

                            

Om Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens er et landsdækkende center, der skal styrke og koordinere den sundhedsfaglige forskning i behandling og pleje af mennesker med demens. Det gør vi gennem forskning og dokumentation, formidling, uddannelse, faglig rådgivning, samarbejde og landsdækkende netværk.