Til forsiden

Ph.d.-forsvar om effekten af fysisk træning for patienter med Alzheimers sygdom

3. november 2015 af Mette Tandrup Hansen

Alle er velkomne, når læge Kristine Hoffmann den 11. nov. 2015 forsvarer sin ph.d.-afhandling med titlen: 'Preserving Cognition, Quality of Life, Physical Health and Functional Ability in Alzheimer’s Disease: The Effect of Physical Exercise (ADEX) study'.   
træning

Fotoet herover viser Alzheimerpatienter fra ADEX-projektet, der varmer op inden dagens træningssession.

Kristine Hoffmanns afhandling består af tre studier baseret på data fra ADEX-projektet, der blev gennemført 2012-2014 ved Nationalt Videnscenter for Demens i samarbejde med hukommelsesklinikkerne i Slagelse, Roskilde, Odense, Ålborg, Århus, Svendborg og Glostrup. 

Tid og sted:

Ph.d.-forsvaret finder sted
onsdag den 11. november 2015
kl.14.00 i Auditorium 93 på 
Rigshospitalet - Blegdamsvej.
Alle er velkomne. 
 

Se invitation

Find vej til aud. 93

Det overordnede mål med afhandlingen er at undersøge effekten af et 16-ugers træningsprogram på kognition, livskvalitet, fysisk funktion, dagligt funktionsniveau (ADL), depressive og neuropsykiatriske symptomer hos patienter med mild Alzheimer sygdom.

Generelt bekræfter resultaterne tidligere fund om fysisk trænings positive effekt på kognitionen hos patienter, der er i stand til at udføre træning med høj intensitet. Afhandlingen giver ny evidens om effekten af fysisk træning på neuropsykiatriske symtptomer hos patienter med Alzheimers sygdom. Desuden bidrager resultaterne også til at udvide forståelsen for fysisk aktivitetsniveaus betydning for ADL.    

Bedømmelseskomité:

  • Martin Balslev Jørgensen (formand), Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, Rigshospitalet & Department of Clinical Medicine, Faculty of Health and Medical Sciences, Copenhagen, Denmark
  • Philip Scheltens, Professor of Neurology, Department of Neurology/Alzheimer Center, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands
  • Miia Kivipelto, Professor of Clinical Geriatric Epidemiology, Aging Research Center, Karolinska Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Supervisorer: 

  • Steen G. Hasselbalch, Professor of Neurology
  • Kristian Steen Frederiksen, Ph.D.
  • Gunhild Waldemar, Professor of Neurology.

Se også: Fysisk træning mindsker symptomerne ved demens