Til forsiden

Byggeri og indretning af demensvenlige plejeboliger

5. august 2015 af Mette Tandrup Hansen

Omgivelserne har stor indflydelse på trivslen for mennesker med demens. Statens Byggeforskningsinstitut har udgivet en anvisning, som private og offentlige bygherrer kan gøre brug af i forbindelse med planlægning, ombygning eller nybyggeri af demensegnede plejeboliger.
plejebolig_lang_gang_1200x800px.jpg

Anvisningen gennemgår en række spørgsmål, som det indledningsvis i byggeprocessen er vigtigt at tage stilling til. Fokus er på de særlige tiltag, der bør være til stede i et plejecenter samt i den enkelte plejebolig for, at personer med demenssygdomme kan trives og få mest mulig livskvalitet. 

Uddannelsesleder Karen Tannebæk fra Nationalt Videnscenter for Demens har siddet med i en følgegruppe til SBi’s anvisning: 

- Omgivelserne har afgørende indflydelse på trivslen for mennesker med demenssygdom. Derfor er det vigtigt, at plejeboliger er bygget og indrettet, så de tager hensyn til, at demenssygdom bl.a. medfører forringet hukommelse og orienteringsevne, manglende overblik og ændret adfærd. Dette bør tænkes ind allerede i starten af et byggeprojekt for at sikre demensvenlige plejeboliger.

Behov for fokus på demensvenligt byggeri

Der findes heldigvis plejeboliger rundt om i landet, som målrettet har arbejdet med at skabe de bedste rammer for mennesker med demens, men der er stadig mange boliger, som ikke er velegnede til beboere med demens. 

- Desværre bygges der fortsat mange store enheder i lyst og moderne byggeri med lange gange, hvor de samme farver går igen på vægge og døre og med store fællesrum, hvor der skal foregå mange forskellige aktiviteter samtidigt. Det giver ikke den overskuelighed, synlighed og tryghed, som er så vigtig for mennesker med demens. Hvis alt er ens, bliver det svært at orientere sig. I stedet bør man tænke i sikkerhed og gode udearealer og arbejde med fx kontrastfarver, pejlemærker og små og overskuelige enheder, hvor rummenes funktion er tydelig, siger Karen Tannebæk. 

Demensvenligt byggeri og indretning er ikke noget, der forskes meget i, så viden om området skal hovedsageligt hentes i udlandet. 

- Der er afsat en sum penge via satspulemidlerne, som skal sikre at flere plejeboliger bliver demensegnede. Det bliver spændende at følge udviklingen de kommende år. Det er rigtig positivt med et øget fokus på demensvenligt nybyggeri. Derudover er der behov for at få eksisterende byggerier set efter i sømmene, så vi er glade for, at denne anvisning er udarbejdet, så også ældre byggerier kan kvalificeres, slutter Karen Tannebæk.

Mere viden og inspiration

Målgruppen for anvisningen er private og offentlige bygherrer og deres rådgivere og er den første af to nye SBi-anvisninger om indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme. Anvisningen er i første omgang udkommet online, men udkommer senere også i trykt form.

SBi anvisning 259: Plejeboliger for personer med demens