Til forsiden

Alzheimer-forskningsfondens pris 2014

22. september 2014 af Mette Tandrup Hansen

Overlæge, ph.d. Peter Johannsen fra Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet modtager i år Alzheimer-forskningsfondens pris på 100.000 kroner.
Peter_Johannsen_460x180px

Alzheimer-forskningsfonden uddeler hvert år sin forskerpris til to forskere, der har gjort en ekstraordinær indsats inden for klinisk eller basalvidenskabelig forskning.

Forskerprisen uddeles i forbindelse med den Internationale Alzheimerdag den 21. september.

Prisen for fremragende forskning eller udvikling inden for demens går i år til overlæge, ph.d., Peter Johannsen, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet.

Peter Johannsen modtager Alzheimer-forskningsfondens pris for:

  • sit fremragende arbejde med at koordinere og gennemføre kliniske afprøvninger med nye lægemidler til behandling af demenssygdomme i Danmark
  • sit engagement, viden og fremragende undervisning inden for medicinsk behandling af demens
  • sit arbejde med udviklingen af kvalitetsdatabaser for udredning af demens

Peter Johannsen er uddannet cand. med. fra Aarhus Universitet i 1992, ph.d. på en afhandling om 'PET studies of neuronal activity patterns during sensory and cognitive stimulations in Alzheimer's disease' i 1999, speciallæge i neurologi 2004.

Siden 2004 har han været ansat som overlæge i Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

Kliniske forskningsprojekter

Peter Johannsen har foruden PET-studierne ved Alzheimers sygdom bidraget kyndigt til mange kliniske forskningsprojekter, herunder især forskningen i den sjældne arvelige form for fronto-temporal demens 'FTD-3'. Peter Johannsen er nok især kendt for sit meget store engagement både i Danmark og internationalt i kliniske afprøvninger med nye lægemidler mod Alzheimers sygdom. Han har ofte påtaget sig rollen som national koordinator og har medvirket i betydelig grad til at rekruttere nye kliniske afprøvninger til landet og til at udbrede muligheden for at deltage i afprøvninger.

Dygtig underviser

Peter Johannsen følger nøje udviklingen af nye lægemidler og har en meget stor og altid aktuel viden om status for udviklingen. Han er en meget dygtig og afholdt underviser og foredragsholder.

Kvalitetsdatabase for demensudredning

Peter Johannsen har også påtaget sig det store arbejde med at holde styr på kvalitetsdatabasen for demensudredning som begyndte i H:S i 2006 og som i 2007 fortsatte i regi af Region Hovedstaden.

Det er Peter Johannsens fortjeneste, at det blev muligt at dokumentere det arbejde, der gøres i udredningsenhederne - og ikke mindst kvaliteten af det. Peter Johannsen kunne på baggrund af udviklingen i diagnoser blandt de mere end 2.000 udredte om året i regionen påvise den positive effekt på kvaliteten af fusionen af regionens demensklinikker fra 15 til fem nye tvær-speciale klinikker i 2011. Peter Johannsen står også i spidsen for udviklingen af en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for demensudredning.

Pris for grundforskning

Alzheimer-forskningsfondens forskerpris for grundforskning inden for Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme går i 2014 til professor Leif Østergaard, CFIN ('Center of functionally integrative neuroscience'), Aarhus universitetshospital. Leif Østergaard får prisen for sin fremragende grundforskning indenfor billeddannelse af hjernen og særlig indenfor kapillær dysfunktion ved Alzheimers sygdom.

FAKTA:

Alzheimer-forskningsfonden blev stiftet i 1996 og giver penge til grundlæggende forskning i:

  • hvorfor demenssygdomme opstår
  • hvordan demenssygdomme forebygges
  • nye metoder til behandling og pleje

Fonden uddeler hvert år Alzheimer-forskningsfondens forskerpris til to personer, hvis arbejde har stor betydning for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende.

 

Læs mere: www.alzheimer.dk/forskning