Til forsiden

Vi skal huske dem, der glemmer – og Region Sjælland har ikke glemt sine borgere med demens

23. april 2013

Formålet med forløbsprogrammet er at sikre en fælles evidensbaseret standard for udredning, behandling, kontrol og rehabilitering - herunder patientrettet forebyggelse - for patienter/borgere med demens i Region Sjælland.
Forløbsprogram

Forløbsprogrammet beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for patienter/borgere med demens - i sygehusregi, i kommuner og i almen praksis - i Region Sjælland. Forløbsprogrammet skal kunne benyttes som et arbejdsredskab af den enkelte fagperson i kontakten med patienten/borgeren med demens.

Flere indsatsområder
Særlige forhold der gør sig gældende for patienter med demens. Det medfører et stort behov for en velorganiseret og koordineret tværsektoriel og tværfaglig indsats samt en indsats, der tager udgangspunkt i borgerens og de pårørendes ressourcer. Forløbsprogrammet omfatter derfor såvel en sundhedsfaglig som en rehabiliterende og social indsats. Programmet beskriver opgavefordelingen, og koordineringen og kommunikation mellem alle involverede parter. Blandt andet har Region Sjælland (som den eneste region i DK) indført Fællesvisitation til demensudredning og opfølgning i sekundær sektor.

Et samarbejde
Programmet er udarbejdet i et samarbejde mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger, ledet af den Tværsektorielle Demensstyregruppe. Den Administrative styregruppe vedr. Sundhedsaftalen har godkendt Forløbsprogram for Demens og anbefaler, at indsatsen over for patienter/borgere med demens tilrettelægges med udgangspunkt i det programmet.

Den Tværsektorielle Demensstyregruppe arrangerer implementeringsaktiviteter i 2013 via projektmidler. Aktiviteter som f.eks tværsektorielle temadage, korte interne informationsmøder og dialogmøder mellem kommunale demensnøglepersoner, praktiserende læger og repræsentanter fra den lokale udrednings- og behandlingsenhed.

Hjemmesiden www.DemensSjælland.dk åbner den 6.05.2013.

Evt. spørgsmål til Forløbsprogram for demens kan rettes til regional demenskoordinator Jette Gerner Kallehauge: JEGK@regionsjaelland.dk

Læs også mere på Region Sjællands hjemmeside her