Til forsiden

100 millioner dollar mod demens

18. marts 2013 af Kasper Jørgensen

Den amerikanske regering har for finansåret 2013 bevilliget 100 millioner dollar til at bekæmpe demens. Bevillingen indgår i en ambitiøs national handlingsplan mod demens, der afvikles i årene 2012 til 2015. Handlingsplanen sigter mod at udvikle en effektiv forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom inden år 2025.
Plan

Bevillingen på 100 millioner dollar fordeler sig med 80 mio. til finansiering af ny forskning, 10,5 mio. til støtteprogrammer for pårørende til demente, 4,2 mio. til oplysningskampagner om demens rettet mod befolkningen, 4 mio. til uddannelse af plejepersonale og 1,3 mio. til indsamling og analyse af data vedrørende demens. Ud over bedre forebyggelse og behandling af Alzheimers sygdom har handlingsplanen følgende mål:

  • Højere kvalitet og effektivitet i plejen af demente
  • Bedre støtte til personer med demens og deres pårørende
  • Øget offentlig opmærksomhed og engagement
  • Systematisk indsamling, analyse og deling af data

Handlingsplanen blev søsat af det amerikanske sundhedsministerium i maj 2012 og indeholder en detaljeret køreplan frem til projektets afslutning i sommeren 2015. USA står ligesom resten af verden overfor en betydelig udfordring som følge af flere personer med demens.

Det anslås, at op imod 5 millioner amerikanere aktuelt lider af Alzheimer og andre demenssygdomme. Andelen af befolkningen, der er ældre end 85 år, forventes frem mod 2030 at vokse fra ca. 5,5 mio. til ca. 8,7 mio., hvilket i værste fald vil betyde en voldsom stigning i antallet af demente og resultere i markant større udgifter til pleje og omsorg.

Læs mere om den amerikanske handlingsplan:

National Plan to Address Alzheimer's Disease